Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Aspirant/Trainee

Norsk Romsenter koordinerer norsk romvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Vi er 50 ansatte, og vi lyser nå ut to aspirantstillinger som skal utrede temaer av interesse for oss. Hensikten er å få utført avgrensede oppgaver i tråd med Romsenterets behov, og å gi aspiranten(e) innsikt i norsk og internasjonal romvirksomhet. Stillingene er ettårige engasjementer.

Tidligere aspiranter har blant annet fordypet seg i EUs rompolitikk, bruk av satellittinformasjon i norsk forvaltning, teknologiutvikling, samt baneberegning for satellitter. 

I 2022/2023 har vi behov for aspiranter som kan jobbe med områdene rom og sikkerhetspolitikk, og ideer og teknologier som kan være med på norske satellitter.

Oppgave 1: Rom og sikkerhetspolitikk

Verdensrommets strategiske betydning for vestlige sikkerhetsinteresser er voksende. Den økte betydningen kommer på ulike måter til utrykk i vestlig strategisk tenkning og er en synlig drivkraft bak vestlige romorienterte prioriteringer.  Formålet med oppgaven er å øke kunnskapen om rommets betydning for vestlige sikkerhetsinteresser. Vi ønsker å øke forståelsen for prioriteringer som gjøres i USA og andre allierte land, men også i flernasjonale organisasjoner som eksempelvis NATO. Det er en vesentlig del av oppgaven å analysere hvilke konsekvenser og muligheter vestlige prioriteringer i rommet har for Norge.  

Oppgave 2: Ideer og teknologier som kan være med på norske satellitter

Det arbeides med konkrete planer for nye norske satellitter. Disse satellittene vil gi mange muligheter for å teste nye ideer og teknologier i rommet. Antallet tilgjengelige ideer eller teknologier under utvikling er i dag begrenset.

Formålet med oppgaven er å kartlegge norske ideer og teknologier som kan være med på norske eller utenlandske satellitter. Resultatet vil kunne brukes som grunnlag for fremtidige norske satellitter for både forsknings og operative formål, og gi grunnlag for utvikling av teknologi som bidrar til å gjøre norske aktører konkurransedyktige internasjonalt.

Krav og kvalifikasjoner

Har du en relevant og relativt fersk mastergrad, og lyst til å jobbe med en av disse oppgavene, oppfordrer vi deg til å søke.  

Det er viktig at du trives med og er god til å skrive. Arbeidsspråket i Norsk Romsenter er norsk, og vi forventer svært god formuleringsevne på engelsk, både muntlig og skriftlig.

Stillingene krever at du må kunne autoriseres for nivå Begrenset i henhold til Sikkerhetsloven. Det vil si at vi ikke har rimelig grunn til å tvile på at du er sikkerhetsmessig skikket til å jobbe hos oss.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke.

Vi ser gjerne at du kan starte 1. september 2022.

Norsk Romsenter kan tilby

  • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
  • Sentral plassering ved kollektivknutepunktet Skøyen i Oslo
  • Godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingene lønnes som rådgiver i Statens lønnsregulativ, med en årslønn på 480.000 – 510.000.- avhengig av bakgrunn og erfaring. 

Kontaktinfo for aspirantstillingene

Rom og sikkerhet: Hans Morten Synstnes: tlf 992 08 252
Ideer og teknologier: Ole Morten Olsen: tlf 926 37 053
Personalansvarlig: Elin Stange Heikvam: tlf 911 24 082

Søknad med CV og dokumentasjon på all utdanning og erfaring som er relevant for stillingen sendes via «søk på stillingen» som vil ta deg til innlogging/registrering i Webcruiter. Skriv i søknaden hvilken av oppgavene du er interessert i.

Søknadsfrist 11. april 2022  

Søk på stillingen her.