Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nyhetsarkiv

Sentinel-6, her over Nord-Norge og Arktis, skal måle verdens havnivå. Illustrasjon: ESA/ATG medialab

Havnivåsatellitt klar for oppskyting

19 November, 2020

Sentinel-6 skal måle verdens havnivå og skytes opp 21. november.

Europa sett av satellitten MSG-1. Foto: EUMETSAT

Tre nye miljøsatellitter på vei

16 November, 2020

De nye europeiske satellittene skal overvåke matjorda, temperaturen og havet.

Ariel er en kommende europeisk romsonde som skal undersøke atmosfæren til exoplaneter. Det kan si mye om dem og deres utvikling.

Skal sjekke fjerne planeter for liv

16 November, 2020

En av hovedforskerne på Ariel jobber i Norge og norsk industri kan bli med.

Artemis er navnet på de nye romferdene som skal lande astronauter på månen for å forske og undersøke ressurser. Illustrasjon: NASA

Biden og rommet, hva nå?

10 November, 2020

Hva vil en ny administrasjon bety for USAs aktiviteter i rommet?

Sentinel-5P ser luftkvaliteten over individuelle byer og tettsteder. Grafikk: ESA/ATG medialab

Ser luftforurensing fra individuelle skip med satellitt

09 November, 2020

Sentinel-5P måler luftforurensingen over hele verden, også til havs.

Galileo når ut til massene

30 Oktober, 2020

En ny og omfattende rapport viser at 70 prosent av GNSS-mottakere på massemarkedet kan utnytte signaler fra Galileo.

Partikkeldetektoren AMS-02 på romstasjonen. Foto: NASA/AMS-02 Collaboration

20 år med mennesker på ISS

30 Oktober, 2020

Vi tar et tilbakeblikk på 20 år med forskning og teknologiutvikling på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Norske bedrifter og forskningsmiljø har vært med hele veien.

AISSat-1 ble utviklet av FFI i nært samarbeid med Norsk Romsenter, Kystverket og Kongsberg Gruppen. Illustrasjon: Science Photo Library/FFI

Ny mulighet for romkvalifisering av norsk teknologi

29 Oktober, 2020

Norsk Romsenter inviterer til romkvalifisering av teknologi med oppskyting på norsk satellitt.

Gateway blir den nye internasjonale romstasjonen og skal gå i bane rundt månen. Illustrasjon: NASA

Europas astronauter blir med til månestasjonen

26 Oktober, 2020

ESA skal bidra med moduler og astronauter til månestasjonen Gateway.

Satellitter kan brukes til å holde øye med avlinger over hele verden. Foto: ESA

Så nyttig er verdensrommet for FN

20 Oktober, 2020

75 år etter etableringen av FN, har organisasjonen ambisjoner om gjøre verden bedre ved hjelp av satellitter. Norge er en sentral aktør i dette arbeidet.