Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Finnes det liv ute i universet?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Lysende støv rundt stjernen V383 Monocerotis. Foto: NASA/ESA</para></section>

Lysende støv rundt stjernen V383 Monocerotis. Foto: NASA/ESA

Er vi alene i hele det ufattelig store universet?

Er jorda den eneste planeten, blant mange milliarder, hvor liv har oppstått?

Det ene spørsmålet virker like usannsynlig som det andre.

Jorda syder av liv. Nesten overalt vi snur og vender oss, finner vi organismer som trives og utvikler seg, selv på de mest uventede steder.

Det finnes mikrober og bakterier selv i undersjøiske vulkaner, organismer som lever og trives hvor ingen skulle tro at noe kunne overleve.

Siden det finnes så rikelig med liv på Jorda – kan vi virkelig anta at det ikke finnes liv andre steder i universet?

Vi har ikke funnet bevis, men vi har funnet tegn på at det kan være liv på andre planeter og måner i vårt eget solsystem.

Dersom det virkelig finnes liv der, selv den enkleste form for mikrobe, er sannsynligheten for at det også finnes liv i andre solsystemer stor.

Dersom vi oppdager livsformer utenfor jorda, må det kunne kalles tidenes største og viktigste oppdagelse.

Det ville nemlig bety at sjansene for at det finnes intelligent liv andre steder i universet er store.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kepler 22b er en exoplanet i den beboelige sonen. Illustrasjon: NASA</para></section>

Kepler 22b er en exoplanet i den beboelige sonen. Illustrasjon: NASA

I så fall ville vi kanskje en dag kunne kommunisere med disse intelligente skapningene, og dele kunnskap, erfaringer og filosofier.

Hvilken betydning vil en slik utveksling ha for menneskeheten og vår utvikling?

En av romforskernes mest utfordrende og spennende oppgaver er å finne bevis på at vi ikke er alene i det uendelige verdensrommet.

Vi vet heller ikke om liv er begrenset til planeter. Kanskje kan det finnes livsformer som kan bo på kometer eller inne i gasståker?

Hvordan vil slikt liv se ut eller oppføre seg? Vi vet ingenting ennå, og kan slett ikke anta at de livsformene som har oppstått på jorda er de eneste mulige former for liv.