Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Saturn

Saturn er den sjette planeten fra sola. Den befinner seg mer enn 9 ganger avstanden fra sola til jorda. Det er nesten dobbelt så langt borte som det Jupiter, planeten innenfor Saturn, er.

Saturn er den nest største planeten i solsystemet, etter Jupiter. Omkretsen er mer enn 9 ganger jordas diameter. Men Saturn har så lav tetthet at den ville flyte i vann.

Ett år på Saturn varer i mer enn 29 jordår. Siden Saturn snurrer raskt rundt sin egen akse, varer døgnet der i bare 10,5 timer.

Saturn er oppkalt etter den romerske guden Saturnus, som styrte innhøsting og jordbruk. Han var også far til blant andre Jupiter, Neptun, Pluto og Ceres.

En stormfull kjempe

I likhet med Jupiter, Neptun og Uranus, er Saturn en gassplanet. Denne gassgiganten består av cirka 75 prosent hydrogen, 25 prosent helium og små mengder andre gasser.

Ytterst danner gassene en atmosfære. Lenger inne er gassene flytende, helt innerst finnes de i metallisk form. Dermed mener forskerne at Saturn har en fast kjerne.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sørlys på Saturn sett av Cassini. Foto: NASA</para></section>

Sørlys på Saturn sett av Cassini. Foto: NASA

Temperaturen varierer fra minus 185 grader Celsius til minus 122 grader Celsius. Skyene i atmosfæren er dannet av krystaller av ammoniakk.

Atmosfæren på Saturn har ulike bånd, farger og virvler som på Jupiter, men de er ikke like tydelige. Rundt nordpolen blåser det en virvelstorm som har form som en sekskant (heksagon).

Til gjengjeld blåser det kraftigere på Saturn. Vinden kan komme opp i utrolige 1800 kilometer i timen!

Saturn har også et sterkt magnetfelt som påvirker månene og ringene rundt planeten. Det har blitt observert både nordlys og sørlys nær polene på Saturn.

Mange ringer og måner

Saturn er omgitt av flere ringer. Disse består av is, stein og støv som går i bane rundt planeten. Forskerne er ikke sikre på hvordan ringene oppstod.

Kanskje er de restene etter en måne som ble knust av Saturns tyngdekraft eller ødelagt av en komet eller asteroide. Det er også mulig at ringene er materialet som ble igjen etter at Saturn ble dannet.

I likhet med Jupiter har Saturn en mengde måner. Så langt er mer enn 61 oppdaget. Noen av månene er store med fast overflate.

Titan og hydrokarboner

Den største av Saturns måner er Titan. Det er den nest største månen i solsystemet, etter Jupiters måne Ganymede.

Titan er den eneste månen i solsystemet som har en tett atmosfære. Den består av nitrogen og har skyer av etan og metan.

I januar 2005 landet den europeiske sonden Huygens på Titan. Bildene fra fartøyet viser en verden med fjell, daler, klipper, viker, innsjøer og dyner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Overflaten på Titan sett av Huygens i 2005. Foto: ESA/NASA</para></section>

Overflaten på Titan sett av Huygens i 2005. Foto: ESA/NASA

Men på Titan består innsjøene av hydrokarboner (metan og etan). Det samme gjelder dynene (av tholiner), som minner om jordas sanddyner, og snøen som dekker fjellene.

Huygens var en del av den amerikansk-europeiske romsonden Cassini-Huygens. 

Enceladus og flytende vann

Enceladus er Saturns sjette største måne, og er en verden som forskerne er svært nysgjerrige på. Enceladus er dekket av is, men har store sprekker i overflaten på den sørlige halvkule.

Disse sprekkene er trolig hjem for flere store og kraftige geysirer. De blåser vann langt ut i rommet. Forskerne tror at noe av dette vannet ender opp som is i Saturns ringer.

Vannet fra Enceladus inneholder flere ulike organiske stoffer. Kanskje skjuler Enceladus flytende vann under overflaten. Forskerne utelukker ikke at det kan finnes liv i form av mikroorganismer i dette vannet.

Kilde: De 8 Planetene, Wikipedia