Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Neptun

Neptun er den ytterste planeten i solsystemet og befinner seg cirka 30 ganger lenger ute i rommet enn jordas avstand fra sola.

Ett år på Neptun varer i 164 år, men én dag varer i bare 12 (ved polene) til 18 timer (ved ekvator), alt etter hvor på Neptun du befinner deg.

Neptun har 3,8 ganger større diameter enn jorda og mer enn 17 ganger jordas masse.

Planeten er ganske lik i størrelse som Uranus, men har noe mer masse.

I likhet med Uranus består Neptun av is og gass. Disse to planetene kalles derfor for isgigantene for å skille dem fra gassgigantene Jupiter og Saturn.

Isen som Neptun består av er hovedsaklig ammoniakk, metan og vann. Gassene er hydrogen og helium. Under lagene med is og gass er det en fast kjerne av metall.

Kald og Stormfull

I motsetning til Uranus har Neptun tydelige bånd, skyer og stormer i atmosfæren. Disse skyene og stormene kommer og går.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Neptun med den Store mørke flekken (midt på bildet), den hvite flekken Scooter og den Lille mørke flekken (nederst). Foto: NASA</para></section>

Neptun med den Store mørke flekken (midt på bildet), den hvite flekken Scooter og den Lille mørke flekken (nederst). Foto: NASA

Det finnes også langvarige virvelstormer som minner om flekkene på Jupiter og Saturn.

Neptun er oppkalt etter romernes gud for havet. I likhet med havet er planeten både kald og stormfull. Vindene er målt til opp i intense 2100 kilometer per time.

Temperaturen kan synke ned til minus 218 grader Celsius.

Forskerne tror det voldsomme været på Neptun skyldes blant annet at temperaturforskjellen mellom atmosfæren og planetens indre er svært stor, for Neptun danner mer varme selv enn den får fra sola.

Kanskje er Neptuns indre varmt og aktivt.

Oppdaget matematisk

På samme måte som de andre store gassplanetene har Neptun et ringsystem. Men dette ringsystemet er lite og fragmentert. Til nå er det oppdaget bare noen få ringer.

Neptun har 13 små måner. Den største av disse er Triton. Det er den eneste av Neptuns måner som er stor nok til å ha en rund form.

Forskerne regner med at både den og de andre månene er fanget inn fra Kuiper-beltet utenfor Neptun.

Neptun ligger så langt borte at den ikke kan sees fra jorda uten teleskop. Faktisk er Neptun den første planeten som ble oppdaget ved hjelp av matematisk analyse i stedet for observasjon i teleskop.

Da forskerne så uregelmessigheter i banen til Uranus, skjønte de at det skyldtes en planet som lå utenfor Uranus. Det skjedde så sent som i 1846.

Kuiper-beltet

Kuiper-beltet er et bredt belte av små objekter som ligger utenfor Neptuns bane. Beltet strekker seg fra 30 astronomiske enheter helt ut til 55 ganger jordas avstand fra sola.

Beltet minner om asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, men er mye større og bredere.

Objektene i Kuiper-beltet er rester etter dannelsen av solsystemet. De består hovedsakelig av is, metan, ammoniakk og vann.

De største objektene i Kuiper-beltet er dvergplanetene Pluto og Eris. Flere andre dvergplaneter med måner har blitt oppdaget.

Forskerne tror at både Uranus og Neptun ble dannet nær Jupiter. Deretter vandret de utover til de fjerne banene de har i dag.

Kilde: De 8 PlaneteneWikipedia