Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Jupiter

Jupiter er den femte planeten fra sola og ligger mer enn fem ganger lenger borte fra sola enn det jorda gjør.

Jupiter er den største planeten i hele solsystemet. Cirka 1300 jordkloder hadde fått plass inne i den. Diameteren er mer enn 11 ganger jordas omkrets.

Planeten er oppkalt etter navnet på den romerske guden som hersket over alle de andre gudene.

Mange lag med gass

Jupiter er en gassplanet, det vil si at den ikke har en fast overflate men består av mange lag gass. 75 prosent av dette er hydrogen, 25 prosent er helium, med spor av metan, vann og ammoniakk.

Under de ytre gasslagene er trykket og temperaturen så høy at gassen blir flytende. Under der igjen er trykket og temperaturen så enorm at hydrogenet blir til flytende metall.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jupiter sammenliknet med jordas størrelse.</para><para>Grafikk: NASA</para></section>

Jupiter sammenliknet med jordas størrelse.

Grafikk: NASA

Dermed finnes det kanskje, dypt inne i alle lagene med gass, en kjerne av tyngre forbindelser som er fast.

Flytende metallisk hydrogen består av ioniserte protoner og elektroner og leder strøm. Det gir Jupiter et kraftig magnetfelt som påvirker alle dens store måner.

Gigantiske stormer

Jupiter og de andre gassplanetene har sterke vinder som går i brede bånd i atmosfæren. Disse båndene blåser i motsatt retning av hverandre og har ulike farge på grunn av forskjellig kjemisk sammensetning og temperatur.

De ulike sonene i atmosfæren og rotasjonen deres skaper en enorm turbulens. Dette resulterer i noen av de sterkeste vindene i solsystemet. Hastigheten kan komme opp i hele 600 kilometer i timen.

Den mest kjente av de store stormene på Jupiter er Den Store Røde Flekken. Det er en enorm virvelstorm som er mange ganger større enn jorda og roterer gjennom atmosfæren nær ekvator.

Det finnes også andre langvarige og gigantiske stormer på gassgiganten.

En mislykket stjerne?

Jupiters enorme masse og kjemiske sammensetning har fått mange forskere til å lure på om den kunne ha blitt en stjerne. Men planeten måtte ha vært 80 ganger større for at det skulle skje.

Likevel danner Jupiter mye varme gjennom sine indre prosesser, mer enn det den får fra sola.

Det har blitt målt lyn og enorme tordenstormer, samt nordlys og sørlys, i atmosfæren på Jupiter. I likhet med Saturn har Jupiter ringer, men de er tynne og mørke og består mest sannsynligvis av støv og grus.

Jupiter er det fjerde mest synlige objektet på himmelen, etter sola, månen og Venus.

Et stort månesystem

Jupiter er sentrum i et stort månesystem. Til nå har det blitt oppdaget 63 måner i bane rundt gassgiganten.

De fire største av månene heter Io, Europa, Ganymede og Callisto. De er store måner med fast overflate. Noen av dem mistenkes for å ha flytende vann.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jupiters måner (f.v.) Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Foto: NASA/JPL/DLR</para></section>

Jupiters måner (f.v.) Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Foto: NASA/JPL/DLR

Io er den innerste av Jupiters store måner. Denne månen er en av de geologisk mest aktive verdenene i hele solsystemet. Overflaten er dekket av enorme vulkaner og fjell.

Europa er måne nummer to fra Jupiter. Den er mindre enn jordas måne. Overflaten på Europa ser glatt ut fordi den er dekket av is. Kanskje finnes det et hav av flytende vann under isen.

Ganymedes er den tredje av Jupiters store måner. Det er den største månen i solsystemet, med en diameter større enn Merkurs. Overflaten består av stein som her og der er dekket av is. Kanskje er det et hav av saltvann dypt under overflaten.

Callisto er den fjerde av Jupiters store måner. Det er den nest største av dem og har en fast overflate av stein og is. Callisto er dekket av utallige nedslagskratere.

Utforskingen av Jupiter og dens måner

En rekke romsonder har passert Jupiter og undersøkt gassgiganten og dens måner.

Romsonden Galileo gikk i bane rundt Jupiter i hele syv år. I løpet av den tiden sendte Galileo ut en sonde som gikk inn i Jupiters atmosfære for å undersøke den.

Den europeiske romorganisasjonen ESA og NASA planlegger å samarbeide om de neste romsondene til Jupiter og dets måner.

Kilde: De 8 Planetene, Wikipedia