Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Radarbildet viser at deler av Oslo synker (oransje og rødlige deler av kartet). Foto: NGU/Norut.
NGU/Norut

Skredfare og synkende byer

I dag kan vi bruke satellitter til å redusere farene ved ras og til å finne ut hvor mye landet vårt synker ned i jorda.

Ulykker og ødeleggelser på grunn av skred og ras er vi vant til å høre om i nyhetene på TV og i avisene. Fjellskred, steinskred, steinsprang, snøskred, sørpeskred, kvikkleireskred, jordskred og flomskred er ulike skredtyper.  Et skred kommer som oftest raskt og uten noe særlig forvarsel.

Det har ikke alltid vært lett for oss mennesker å forutsi et dødelig eller veldig skadelig skred. Bygder med hus, mennesker og dyr har til tider blitt ødelagt. Veier har vært farlige å kjøre på fordi store steiner fra steinskred har plutselig ramlet ned i veibanen og i togspor. Buldrende snøskred har tatt flere liv.

Etter at vi begynte å sende opp og bruke satellitter, har ting endret seg. Det er fortsatt skred flere steder i landet, men satellittene hjelper oss med å få oversikt over ustabile fjellområder og steder. Det er altså mulig å vite når skred vil skje en god stund før det faktisk skjer. Da kan man unngå at det hender ulykker med for eksempel biler eller tog eller i skibakkene. Vi observerer altså jorden gjennom radarbilder og optiske bilder fra satellittene i verdensrommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det har dannet seg sprekker i veggen på et parkeringshus på Skøyen på grunn av nedsynkninger i bakken. Slike skader kan predikeres ved bruk av satellitter. Foto: NRS.</para></section>

Det har dannet seg sprekker i veggen på et parkeringshus på Skøyen på grunn av nedsynkninger i bakken. Slike skader kan predikeres ved bruk av satellitter. Foto: NRS.

Det er ikke bare skred radarsatellittene oppdager. De kan også få øye på små endringer i grunnen, for eksempel i byer, slik som Oslo. Slik kan man lettere oppdage og finne sprekker og endringer i bygninger og asfalten. Disse sprekkene er flere centimeter store. Det virker ikke veldig mye, men disse sprekkene kan fortelle oss at flere steder i Oslo er i ferd med å synke. Inngangspartier og trapper kan bli hengende i løse luften. 

Med de nye satellittbildene har vi funnet ut at steder som Bjørvika, Skøyen og Alnabru synker med en til tre centimeter i året. Med satellitter langt ut i rommet får vi kart med informasjon om hvor det synker. For eksempel av hele Oslo. Dette er viktig å vite når vi skal bygge nye bygninger som skal holde lenge. 

Relaterte linker

Hæ?

hva betyr forskjellige ord og uttrykk? Her får du en enkel forklaring på vanskelige ord
  • Magnetfelt

  • Satellitt

  • Jordobservasjon

  • Satellittkommunikasjon

  • Satellittnavigasjon

  • Galileo

  • Copernicus

  • Bakkestasjoner

Visste du at...

Visste du at Svalbard er det stedet på jorden som har den naturen som ligner mest på Mars. Det er veldig kaldt, tørt og steinene er like de som er på Mars.