Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Romsøppel svirrer rndt jorda i mange lag. Illustrasjon: NASA.
NASA

Romsøppel

Det er ikke bare her på jorda vi mennesker forsøpler. Visste du at vi har masse søppel i verdensrommet? 

Søppel har vi enorme mengder av på jorden, og vi lager og kaster ting oftere og oftere. Tenk deg hvor mye søppel du produserer hver eneste dag. Du og familien din kaster kanskje en full søppelpose i søppelkassen om dagen? Mye av søppelet på jorden blir enten brent, resirkulert eller dumpet på søppelhauger utenfor byer.

Vi har ikke noe kontroll på dette søppelet som svever i en voldsom fart rundt jorden - og det kan være et problem.

Alt fra store satellitter til malingsflak

Romsøppelet består av mye forskjellig. Det kan være alt fra store satellitter som ikke lenger er i bruk, til rakettrester, skruer, verktøy, malingsflak og eksos. Det er altså menneskeskapte ting som ikke lenger er nyttige. Derfor kaller vi det søppel.

På grunn av at det er så mye romsøppel allerede, er det for eksempel veldig strenge regler på hvordan astronautene på den internasjonale romstasjonen (ISS) kan gjøre av avfallet de lager. Men det er ikke fra romstasjonen det kommer mest avfall. Alle de gamle satellittene som ikke fungerer lenger er en stor del av skrapet i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det planlagte romfartøyet CleanSpaceOne er et sveitsisk konsept for å fjerne romsøppel fra bane. Illustrasjon: Swiss Space Center</para></section>

Det planlagte romfartøyet CleanSpaceOne er et sveitsisk konsept for å fjerne romsøppel fra bane. Illustrasjon: Swiss Space Center

Romsøppelet blir ikke i verdensrommet for alltid. Det bremses sakte opp og faller til slutt ned mot jorden, der det brennes naturlig opp når det ramler i stor fart inn i atmosfæren. Men selv om det meste brenner opp i atmosfæren på grunn av friksjonen som blir skapt av luftmotstanden, kan det ta veldig lang tid før søppelet ender der. Noe romsøppel vil sveve i over 100 år rundt jorden.

Kirkegårdsbaner

Etter endt oppdrag vil de fleste store satellittene enten falle ned i atmosfæren eller bli flyttet til såkalte kirkegårdsbaner, som ligger høyt over de sterkt trafikkerte banene. Små satellitter settes kun i lave baner slik at de kan falle ned av seg selv.

Hvis romsøppelet treffer en annen satellitt som er i bruk kan det være ødeleggende for satellitter som vi er svært avhengige av her nede på jorden. Det er mer enn 2500 satellitter som er i bruk til daglig og dermed i fare. Det kan også være farlig for den internasjonale romstasjonen som svever i bane over jorden.

Nå har det blitt telt over 23 000 romsøppel-biter som er større enn 10 cm. Mange land som bryr seg om forsøpling, jobber mye med å komme på ideer om hvordan man kan bli kvitt romsøppelet.

Det har blitt foreslått noen løsninger, men de er ikke gode nok fordi de koster ofte mange penger for å få til. Derfor trengs det flere mennesker som kan jobbe sammen for å komme på gode ideer til hva vi skal gjøre med romsøppelet. Kan du komme på noe lurt?

Visste du at...

Det er omtrent 13 kilometer elektriske ledninger på den internasjonale romstasjonen (ISS).

Relaterte linker

Hæ?

hva betyr forskjellige ord og uttrykk? Her får du en enkel forklaring på vanskelige ord
  • Magnetfelt

  • Satellitt

  • Jordobservasjon

  • Satellittkommunikasjon

  • Satellittnavigasjon

  • Galileo

  • Copernicus

  • Bakkestasjoner