Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Tyngdefeltssatellitten GOCE, Illustrasjon: ESA.
ESA

Klimasatellittene

Både den europeiske romorganisasjonen ESA og den amerikanske, NASA, har mange satellitter i bane som skal hjelpe oss å bedre forstå miljøet og klima på jorda.

Som oftest har disse satellittene flere instrumenter og er ment å finne svar på flere spørsmål.

Optiske instrumenter tar fantastiske bilder av kloden og kan blant annet få oversikt over skogbranner, vulkaner, ulovlig hogst i regnskogene, algeoppblomstring i havene og detaljert informasjon om store områder etter katastrofer som jordskjelv og tsunamier.

Radarinstrumenter kan ta bilder i mørke og gjennom skyer og kan blant annet få øye på oljesøl på havet, overvåke store steinblokker som kan falle i havet og permafrost i bakken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Illustrasjonsbilde av Cryosat: ESA.</para></section>

Illustrasjonsbilde av Cryosat: ESA.

Den europeiske satellitten CryoSat har avanserte instrumenter som måler tykkelsen på sjøisen fra sesong til sesong. Den måler også hvor mye is som kommer og forsvinner på Grønland og i Antarktis. Alt dette gjør den for at forskerne skal lære mer om hvilken påvirkning is og issmelting har på økningen av havnivå.

Andre satellitter samler data om havstrømmer og havenes bevegelser. Andre igjen hjelper til med å finne ut om hvordan aerosoler (for eksempel sot) påvirker klimaet vårt. Gjør de det kaldere eller varmere?

Kanskje den tøffeste av disse satellittene, GOCE, gjorde jobben sin ferdig i 2013. Den så ut som et futuristisk romskip og hadde elektriske motorer som hjalp den til å holde en lav bane mens den gjennomførte observasjonene sine.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>GOCE-satellitten gikk så lavt i bane at den ble designet for å yte lite luftmotstand. Illustrasjon: ESA.</para></section>

GOCE-satellitten gikk så lavt i bane at den ble designet for å yte lite luftmotstand. Illustrasjon: ESA.

GOCE hadde mange oppgaver, men en av de viktigste var å måle jordas gravitasjonsfelt.

I årene fremover er det planlagt å skyte opp mange flere satellitter som observerer jorda. En hel drøss av dem er europeiske, og som også Norge er med på å eie.

En av dem er ADM-Aeolus som blir den første satellitten som skal måle hvordan vinden oppfører seg over hele jorda. Den vil bidra til å gjøre værmeldingene bedre og ikke minst forståelsen vår av dynamikken i atmosfæren og prosesser som er viktige for å gjøre klimaforskningen mer nøyaktig.

EU og den europeiske romorganisasjonen ESA skal også sende opp en flåte av satellitter som har fått navnet Sentinel. Seks ulike typer slike satellitter er under bygging og sju av dem skal skytes opp de neste tre årene. Etter dette vil Europa være blant de beste i innsamling av klimadata fra satellitter.

Relaterte linker

Hæ?

hva betyr forskjellige ord og uttrykk? Her får du en enkel forklaring på vanskelige ord
  • Magnetfelt

  • Satellitt

  • Jordobservasjon

  • Satellittkommunikasjon

  • Satellittnavigasjon

  • Galileo

  • Copernicus

  • Bakkestasjoner

Ta en titt på jorda

Du kan selv bli jordobservatør! På google er det satellittbilder av hele jorda. Der kan du zoome inn og ut på jordkloden. Du kan se ganske små detaljer.