Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Panorama oer området Rocknest på Mars. Foto: NASA.
NASA

Finnes det marsboere?

I flere hundre år har menneskene lurt på om det finnes liv på vår nærmeste naboplanet. Til tider har folk til og med trodd det eksisterte sivilisasjoner der. 

Vi kan trygt slå fast at vi ikke trenger å ha 1930-tallets angst for å bli invadert av krigerske marsboere, men kan det finnes en form for mildere liv på den røde planet?

De siste 50 årene har jordfaste forskere og romorganisasjoner  sendt avgårde flere ekspedisjoner til Mars for finne ut nettopp dette.

Det er teoretisk mulig at liv oppstår uten vann, men de fleste astrobiologer er enige i at vann er nøkkelen til at liv kan oppstå og utvikle seg.

I dag er Mars en veldig tørr planet. Vi vet det finnes vann i form av is, men det meste av dette er låst til nord- og sørpolen på Mars. Lavt lufttrykk og lav tyngdekraft gjør også at vann som eventuelt befinner seg på overflaten vil fordampe ut i atmosfæren ganske fort.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nordpolen på Mars. Foto: ESA.</para></section>

Nordpolen på Mars. Foto: ESA.

Det finnes også vann i jordsmonnet på Mars. Dette ble bevist av NASA-roveren Curiosity da den gravde opp jord og analyserte innholdet. Den fant da ut at to prosent av jordvekta inneholder vann. En annen måte å si det på er at en kubikkfot med jord, inneholder cirka en liter vann.

I det siste har det dukket opp flere og flere bevis på at Mars en gang hadde mye vann. Elver, sjøer og store hav. Etter hvert som tiden gikk, forsvant dette vannet ut i rommet, men det er ikke umulig at en gang i tiden var forholdene så gode for at liv kunne oppstå at det faktisk fantes.

Mange forskere håper fremdeles at vi kan finne liv på planeten, men i så fall er det mest sannsynlig at det vil kunne finnes i mulige vannreservoarer under overflaten.

Relaterte linker

Hæ?

hva betyr forskjellige ord og uttrykk? Her får du en enkel forklaring på vanskelige ord
  • Corot

  • Voyager

  • SETI

  • Organiske stoffer

  • Teleskop

  • Mikroorganismer

Visste du at...

Visste du at du veier forskjellig på hver klode i solsystemet vårt, (selv om du har spist like mye mat.) Det er fordi tyngdekraften er forskjellig fra planet til planet.