Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Galileos tjenester

Galileo tilbyr følgende tjenester: En åpen tjeneste, en offentlig regulert tjeneste , en kommersiell autentiseringstjeneste basert på krypterte signaler, samt Galileo søk- og redningstjenest (SAR) som integreres mot COSPAS-SARSAT-systemet. Tidlig 2018 ble det klart at Galileo høypresisjonstjeneste ikke skal være en kommersiell, men en åpen tjeneste.

Den åpne tjenesten (Open Service) setter brukerne i stand til å bestemme nøyaktig posisjon, fart og tid. Galileo sender signaler over tre ulike frekvenser. Ved bruk av to eller flere frekvenser vil en navigasjonsmottaker kunne gi en mer nøyaktig posisjon, ved at usikkerheten fra den største feilkilden, som er signalforsinkelse gjennom ionosfæren, tilnærmet blir fjernet.

Galileo og den sivile delen av GPS har et felles signal som gjør det effektivt å samtidig benytte signaler fra begge systemer.  Tilgang til flere satellittsignaler enn ved å bruke ett av systemene alene gir flere synlige satellitter og bedre ytelse (større tilgjengelighet og nøyaktighet) for posisjon-, navigasjon- og tidsanvendelser, spesielt i byer og kupert terreng.

Den offentlig regulert tjenesten (Publc Regulated Service) er for autoriserte brukere som har særlig strenge krav til robusthet og kontinuitet. Tjenesten tilbyr posisjon og tid på egne frekvenser med krypterte signaler. Dette gjør tjenesten mer motstandsdyktig mot interferens og falske signaler og gir mulighet for tilgangskontroll og -begrensning. Tjenesten vil kunne benyttes også i ekstreme situasjoner der det er nødvendig å stenge den åpne tjenesten, for eksempel under et terrorangrep.

Galileo høypresisjonstjeneste vil formidle data slik posisjonsfeilen blir mindre enn 20 cm.

Galileo CS (Commercial Service) er en kommersiell tjeneste med signalautentisering for profesjonelle brukere.

Støtten til søk og redningstjenesten (SAR) i COSPAS-SARSAT-systemet muliggjør øyeblikkelig deteksjon og lokalisering av nødstedte, i motsetning til dagens systemer der ventetiden kan være opptil en time. Galileo tilbyr en returkanal som gjør det mulig å sende en bekreftelse tilbake til den nødstedte om at signalet er oppfanget og at hjelp er underveis.

De åpne dokumentene som formelt beskriver tjenestene finnes i det elektroniske biblioteket til European GNSS Service Centre.