Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

Galileos oppbygning

Satellittnavigasjon virker ved at en bruker har en mottaker som tar imot signal fra minst fire satellitter. Satellittene sender ut et tidsmerket signal og meldinger som blant annet gir informasjon om satellittenes nøyaktige baner og klokker. Med dette kan mottakeren beregne tredimensjonal nøyaktig posisjon (lengde, bredde og høyde) og nøyaktig tid.

For å få dette til består Galileo av et romsegment (et antall satellitter) og et bakkesegment (bakkestasjoner) i tillegg til mottakere som brukerne er utstyrt med.

Når Galileo er fullt utbygget vil romsegmentet bestå av 30 satellitter. Hver satellitt har en masse på 675 kg. Disse går i sirkulære baner rundt jorda med en avstand på 23222 km, såkalt MEO (Medium Earth Orbit). Banene danner en vinkel på 56 grader i forhold til ekvator. Satellittene er fordelt på tre baner med ti satellitter i hver. Åtte av satellittene i hver bane er jevnt fordelt i denne, mens de to siste er reserver.

Reservesatellittene kan manøvreres til å fylle ”huller” som oppstår dersom en av de andre satellittene i samme bane skulle feile. Denne løsningen er valgt for å sikre at det til enhver tid er minst 24 Galileo-satellitter med gunstig plassering. De seks reservesatellittene skal være aktive, slik at Galileo vil ha 30 aktive satellitter såfremt ingen har feilet.

Bakkesegmentet har som hovedformål å kontrollere satellittene, beregne nøyaktige baner og korrigere klokkene. Det består i hovedsak av en rekke målestasjoner (16 sensorstasjoner), to kontrollsentre, 7 stasjoner med antenner som sender styresignaler og meldinger opp til satellittene, 2 sikkerhetssentre og et kommunikasjonsnettverk som knytter det hele sammen. I Norge er det etablert en stasjon på Svalbard for å sende meldinger opp til satellittene. I tillegg er det etablert Galileo sensorstasjoner på Svalbard, Jan Mayen og Dronning Maud Land (Troll-basen i Antarktis).  På Svalbard finnes også en nedlesestasjon for detekterte signaler fra nødpeilesendere som formidles inn i COSPAS-SARSAT systemet

Galileo service-senter er etablert i Madrid og er åpent for brukerhenvendelser. I tillegg etableres et referansesenter i Nederland som skal utføre uavhengig overvåking av ytelsen til systemet.