Dette er Galileo

Europas nye satellittnavigasjonssystem Galileo vil få stor betydning for Norge og norske interesser. Men hva er det egentlig? Og hvem kan bruke det? Koster det noe?

Tjenester

Galileo vil tilby fire tjenester: en åpen tjeneste tilgjengelig for alle, en kommersiell tjeneste, en kryptert tjeneste for offentlige brukere, og en søk- og redningstjeneste som fanger opp signaler fra nødpeilesendere.

Ledige jobber i Praha

EUs byrå for globale satellittnavigasjonssystemer (GSA) bemnanner opp i Praha. Gjennom EØS-avtalen har nordmenn adgang til å søke på lik linje med alle andre EU-borgere.