Aktører innen satellittnavigasjon

Norske aktører innen satellittnavigasjon finnes både oppstrøms i verdikjeden: bygging og drift av satellitter og nedstrøms i verdikjeden: utstyrs- og tjenesteleverandører. I tillegg kommer premissgivere og myndigheter som Luftfartstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Post- og Teletilsynet, Norsk Romsenter, Forskningsrådet og departementer.

For et globalt system som satellittnavigasjon med global bruk i standardiserte former besluttes retningslinjer og standarder for bruk i internasjonale fora. For luftfart og maritim sektor er hhv ICAO (International Civil Aviation Organization) og IMO (International Maritime Organization) blant de viktigste premissgivere.

Norske nisjer relatert til navigasjonssatellitter

Kongsberg-gruppen er Norges største aktør innen romvirksomhet med en rekke oppstrømsaktiviteter innenfor satellittnavigasjon:

  • Kongsberg Norspace i Horten utvikler komponenter til bruk ombord i satellittene. Selskapet leverer FGUU (frequency generator and upconverter unit) og søk-og redningstranspondere til Galileo-satellittene.
  • Kongsberg Seatex har levert EGNOS monitorstasjoner og Galileo sensorstasjoner til monitorering av signaler fra navigasjonssatellitter.
  • For drift av bakkebasert GNSS-infrastruktur på norsk territorium har Kongsberg Satellite Service flere kontrakter.
  • Kongsberg Defence Systems leverer komponenter til Ariane-rakettene som i tre omganger skal skyte opp Galileo-satellittene nummer 14-26

Tjenesteleverandører av støttesystemer for større posisjonsnøyaktighet og integritet

GNSS støttesystemer omfatter etablering av tilleggsinfrastruktur for å kunne levere en tjeneste som forbedrer posisjonsnøyaktigheten lokalt/regionalt til eksisterende satellittnavigasjonssystemer (GPS og GLONASS) samt tilbyr integritet.

  • Statens Kartverk leverer tjenester basert på både GPS og GLONASS for brukere med behov for posisjonsbestemmelse med desimeter og centimeters nøyaktighet.
  • Kystverket kringkaster over maritime radiofyr integritet og korreksjonssignaler til GPS-navigasjonsutstyr på skip langs Norskekysten.
  • Avinor benytter et satellittbasert system for presisjonsinnflyging, SCAT-1, og skal installere dette på 23 lokale lufthavner innen 2014.
  • Fugro Seastar tilbyr en kommersiell global høypresisjonstjeneste til brukere både på land og sjø.

Produkter til sluttbrukere som baserer seg på bruk av signaler fra navigasjonssatellitter

På brukersiden skiller vi mellom fritids- og profesjonelle brukere av PNT-tjenester (posisjon, navigasjon, tid).

Innenfor anvendelse og utnyttelse av satellittbaserte navigasjonstjenester finner vi i dag fremstående norske aktører både innenfor maritime anvendelser, veiprising, søk og redning, elektronisk sporing, flåtestyring, kartleggingsteknologi og landingssystemer for luftfarten.

Norske nedstrømsprodukter mot massemarkedet er i hovedsak relatert til stedsbaserte tjenester på smarttelefoner.