ARTES støttebrev

For å kunne by på aktivitetene som ESA lyser ut i ARTES 5.1 og ARTES 20 (IAP) krever ESA i dag et ”Letter of Support”. Det samme gjelder dersom en bedrift ønsker økonomisk støtte til en aktivitet de selv foreslår innen ARTES 3-4, 5.2 eller 7-33. Kun i ARTES 1 kan en bedrift by på prosjekter uten et støttebrev.

Et "Letter of Support" (støttebrev) innebærer at Norsk Romsenter godkjenner overfor ESA at bedriftene kan få en på forhånd kjent finansiell støtte til arbeidet sitt dersom den tekniske evalueringen i ESA tilsier at de innvilges prosjektet. Et støttebrev innebærer derfor ikke automatisk at bedriften innvilges kontrakten, kun at midler til finansiering kan benyttes fra det Norge til enhver tid har tilgjengelig av økonomiske midler i ESA.

Vær tidlig ute

Når det blir klart at en norsk bedrift ønsker å søke midler/støtte til et konkret prosjekt må det vurderes hvorvidt NRS i det hele tatt skal støtte dette. Hvor lang tid vi har til rådighet for en slik vurdering avhenger av hvor tidlig vi gjøres oppmerksom på norsk interesse, om dette gjelder tilbud på utlysninger i ARTES 5.1 og ARTES 20 eller om det gjelder aktivitet i et annet element hvor bedriften selv styrer tidsforbruket.

Generelt er det fordelaktig at bedriftene er raskt ute med å indikere at de trenger støtte. ESA aksepterer overhode ikke noe mottak av tilbud innen ARTES 5.1 eller ARTES 20 uten at ”Letter of Support” er vedlagt budet eller mottatt innen en gitt tidsfrist for hvert enkelt prosjekt.

I noen tilfeller vil ikke NRS kunne innvilge støtte, og da er det fordelaktig at bedriften tidlig har vært i dialog med NRS før mye tid og ressurser har blitt benyttet i et tilbud. Kanskje trenger vi flere runder med utveksling av informasjon fordi mye av informasjonen kanskje ikke er tilstrekkelig fra starten av. Prosessen vil kunne ta alt fra en til flere uker, og vi kan ikke gi noen garantier for utfallet av en slik prosess før beslutning om støtte er fattet internt.

NRS må derfor så tidlig som mulig tilføres tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere bedriften(e) som inngår, aktivitetene som skal gjennomføres, og forventet resultat/effekt av deltagelsen for bedriften(e) selv eller for andre, f.eks brukere av tjenester, teknologi eller produkter som skal utvikles i prosjektet. Slik informasjon kan tilføres NRS gjennom møter eller utveksling av informasjon på annet vis (epost eller vanlig post).

Ringvirkning

Det kan være at en bedrift ønsker å by på et prosjekt eller på annen måte samarbeide med andre i et konsortium, enten i en ledende posisjon eller som en deltager. Norge vil normalt bare kunne dekke det som inngår av kostnader relatert til norske aktiviteter. Videre vil NRS i sin vurdering forsøke å gjøre en vurdering av risiko involvert i prosjektet, dvs. hvor mener vi det foreligger en eventuell forhøyet risiko for ikke å lykkes med prosjektet/aktiviteten. Også kost/nytte vil vurderes her. Generelt søker vi å finne grunnlag for at en aktivitet gir høy "ringvirkning" for norsk romrelatert omsetning.

For nærmere informasjon om støtte til ARTES-prosjekter, kontakt en av oss i seksjon for satellittkommunikasjon.

Lenke til EMITS (database som publiserer ESA-prosjekter):

Her kan du finne beskrivelse av de ulike ARTES-elementene.