Satkom i Arktis

Det er et voksende behov for bredbåndsdekning i nordområdene. Telenor Satellite Broadcasting og Norsk Romsenter har etablert et felles prosjekt for å utrede løsninger for Arktis og nordområdene.

Ka-båndet og Norge

Ettersom behovet for bredbånd øker er det blitt nødvendig å ta i bruk høyere frekvensbånd (Ka-bånd, 20-30 GHz) for kommunikasjon via satellitt. Forholdene relatert til bølgeutbredelse på disse frekvensene skal kartlegges.