Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Utlysning: ESA-styrt utviklingsløp med mulighet for romkvalifisering

I samarbeid med ESA ønsker Norsk Romsenter å hjelpe norske aktører som utvikler satellitteknologi ved å tilby støtte til videreutvikling av plattformteknologi og nyttelaster som trenger romkvalifisering. Enkelte av disse teknologiene vil i neste omgang tilbys mulighet for romkvalifisering på en fremtidig norsk teknologidemonstrasjonssatellitt som planlegges for oppskytning rundt 2024. 

Hensikten med utviklingsløpet det her inviteres til vil være å heve TRL-nivået på teknologien til minimum 5, som vil være et godt utgangspunkt for en teknologidemonstrasjonssatellitt. Norsk Romsenter ser for seg at en slik satellitt vil være en CubeSat (opp til 12U), eller en mikrosatellitt opp til ca 50 kg, og ønsker derfor primært å støte utvikling av teknologier som er kompatible med slike plattformer. 

Selve utviklingsløpet vi være styrt gjennom ESAs GSTP program, og benytte Building Block rammeverket under Element 1. Dette rammeverket tillater at aktørene leverer et forenklet tilbud (pre-proposal), som så vil vurderes av Norsk Romsenter og ESA i fellesskap. På bakgrunn av et slikt forenklet tilbud vil opp til 4 aktiviteter bli forhåndsvalgt og vurdert for en ESA kontrakt i GSTP. 

I utvelgelsen vil Norsk Romsenter og ESA legge vekt på begrunnelsen for at en gitt teknologi skal få støtte. Teknologier med antatt nasjonal nytteverdi for fremtidige operasjonelle kapasiteter, eller teknologier med stort industrielt potensiale nasjonalt eller internasjonalt, vil prioriteres. Norsk Romsenter forbeholder seg retten å prioritere små og mellomstore bedrifter, der denne typen støtte forventes å ha størst ringvirkninger. 

Betingelser for utlysningen

  • Opp til 4 aktiviteter med norske deltagere vil bli forhåndsvalgt og vurdert for ESA kontrakter
  • Aktivitetene kan omfatte utvikling av nyttelaster/instrumenter, plattformteknologier eller software
  • Maksimalt budsjett er 300kEUR per aktivitet
  • Kontraktsperioden er 12 måneder per aktivitet
  • Utviklinger i samarbeid med andre land vil kunne vurderes
  • Det er ikke noe krav til minimum TRL, men det er en forutsetning at teknologien/produktet er innovativ(t)
  • Sluttproduktet bør være relevant i forhold til norske strategiske behov eller forventet å være konkurransedyktig på det internasjonale markedet 
  • Aktivitetene skal ha til hensikt å heve TRL nivået til minimum 5
  • Universiteter og forskningsinstitutter forventes å ha en industriell partner

Fremgangsmåte

Tidsplan

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

11. desember 2020

Innlevering av forenklet tilbud

Aktører

Januar 2021

Forhåndsvalg

NRS/ESA

Januar 2021

Beskjed/tilbakemelding til aktører

NRS

Januar 2021

Møter med valgte aktører

Tilbakemeldinger og oppklaring

ESA/Aktører

Februar 2021

Offisiell ESA RFP

ESA

Mars 2021

Innlevering av komplett tilbud

Aktører

April 2021

Forhandlingsmøter

ESA/Aktører

April 2021

Kick-off for utviklingsaktiviteten

ESA/Aktører

Norsk Romsenter forbeholder seg retten til å ikke støtte noen aktiviteter, og tildeling av utviklingskontrakt kvalifiserer ikke automatisk for romkvalifisering.

Spørsmål rettes til lene.marthinsen@spaceagency.no