Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Teknologioverføring

Det utvikles hele tiden ny teknologi, fremstillingsmetoder og prosedyrer til bruk i de krevende forholdene i rommet.

Ofte kan disse også brukes til ulike formål på jorda, enten direkte eller gjennom videreutvikling og spesialtilpassing.

På samme måte kan teknologi, fremstillingsmetoder og prosedyrer fra ulike sektorer på jorda videreutvikles og spesialtilpasses bruk i rommet.

Slik overføring av teknologi til og fra rommet skjer hele tiden og har gitt utallige produkter som vi støter på overalt og bruker hver dag.

Fra prøvetaking på månen til støvsuging hjemme

Et klassisk eksempel er de håndholdte støvsugerne som brukes for å rengjøre små flater og steder der vanlige støvsugere ikke kommer til.

Batteriet i disse støvsugerne og andre ledningsfrie verktøy ble opprinnelig utviklet for Apollo-programmet på 1960-tallet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Ministøvsugere er et resultat av teknologioverføring fra rommet. Foto: Black &amp; Decker</para></section>

Ministøvsugere er et resultat av teknologioverføring fra rommet. Foto: Black & Decker

For å kunne ta prøver fra materialet som befant seg like under månens overflate, trengte astronautene en drill.

Den måtte være både sterk, lett og ha sin egen strømkilde. Det var det amerikanske firmaet Black & Decker som fikk i oppdrag å utvikle månedrillen.

For å lage en motor som ikke trengte så mye strøm brukte Black & Decker et eget dataprogram.

Dette og kunnskapen som firmaet hadde opparbeidet seg ved å lage månedrillen, brukte de til å utvikle en lang rekke med batteridrevne verktøy for bruk i industrien og hjemme.

En lang rekke industrier bruker slik spin off-teknologi fra rommet. Vi støter også på dem i flere sammenhenger i dagliglivet.

På sidene om Rommet i Hverdagen finner du flere eksempler på dette.

ESAs program for teknologioverføring

Norsk Romsenter tilbyr støtte til overføring av teknologi til og fra rommet gjennom den europeiske romorganisasjonen ESAs program for teknologioverføring, Technology Transfer Programme (TTP).

Programmet fungerer som en inkubator for nye teknologier til og fra romindustrien, og bedrifter som ønsker å satse på disse.

TTP har kontorer, såkalte ESA Business Incubation Centres i flere land. Hver år støtter kontorene 60 bedrifter over hele Europa, og mer enn 180 nye firmaer har mottatt dette så langt.

Programmet har et bredt nettverk av kontakter til ulike deler av europeisk industri og har overført mer enn 200 ulike former for romteknologi til bruk utenfor rommet, alt fra beskyttelsesdrakter til Formel 1-sjåfører, radarer som kan se sprekker i gruvetunneler, til ulike medisinske innovasjoner.

Du kan lese mer om TTP og prosessen med teknologioverføring her.

Mer om teknologioverføring:

Teknologi fra rommet

Teknologi til rommet