Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NASA

Teknologi til rommet

Overføring av teknologi kan også gå fra andre industrier til rommet. Dette kalles for spin in-teknologi.

En av sektorene som har liknende krav og behov til sin teknologi som det rommet har, er offshore-industrien.

På samme måte som utstyr i rommet, holder off shore-installasjoner til i miljøer som er krevende og som det trengs ekstra tid og penger for å fraktet reservedeler til.

Dermed må teknologien være solid, driftsikker, ta liten plass og vare lenge. Detter krav som også stilles til teknologi som skal til rommet.

Trykksensorer til romfartøy

Den norske bedriften Presens leverer trykksensorer til satellitter og romsonder. Trykksensoren er både liten og lett, stabil, robust og har rask respons tid, noe som er store fordeler for jobbing i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Forskningssatellitten Aeolus undersøker jordas store vindsystemer. Her over Norge. Illustrasjon: ESA</para></section>

Forskningssatellitten Aeolus undersøker jordas store vindsystemer. Her over Norge. Illustrasjon: ESA

Presens har levert trykksensorer til blant annet den europeiske romorganisasjonen ESAs nye værsatellitt ADM-Aeolus.

Denne værsatellitten skal øke vår forståelse av dynamikken i atmosfæren og dens klimaprosesser, samt gi bedre værvarslinger.

Her er sensorene til Presens integrert i et system som holder laseren i satellittens hovedinstrument ren.

Presens leverer trykksensorer hovedsaklig til olje- og gassindustrien, og det er i dette markedet selskapet har perfeksjonert teknologien som de i dag sender ut i rommet.

Fra kreftundersøkelser til rommets mysterier

Det er ikke bare teknologi fra offshore-industrien som kan videreutvikles til bruk i rommet. Bedriften IDEAS har videreutviklet teknologi fra selskapets prekliniske avbildingssystemer og mammografiapparater til bruk i romsonder.

IDEAS har levert teknologi til flere romsonder og satellitter, blant annet den ultrafølsomme partikkeldetektoren AMS-02.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fysikkeksperimentet AMS-02 sitter på romstasjonen</para><para>for å undersøke mørk materie. Foto: NASA</para></section>

Fysikkeksperimentet AMS-02 sitter på romstasjonen

for å undersøke mørk materie. Foto: NASA

Dette hyperavanserte romlaboratoriet leter etter antimaterie og mørk materie i den kosmiske strålingen fra rommet for å gi svar på noen av fysikkens og universets mest grunnleggende mysterier.

Bedriften har også levert teknologi til gammastråledetektoren ASIM på romstasjonen, satellitten SWIFT, som leter etter gammaglimt fra fjerne eksploderende stjerner, og den europeisk-japanske romsonden Bepi Colombo, som skal undersøke Merkur, solsystemets innerste planet.

Omvendt firmaet også sensorer laget for rommet i sin medisinske teknologi. Denne vekselvirkningen driver utviklingen på begge feltene videre.