Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Teknologi fra rommet

Teknologi som er laget for et formål, men som videreutvikles til et annet kalles for spin off-teknologi.

De er ofte svært innovative og kan brukes for å grunnlegge nye bedrifter, få bedrifter inn i nye markeder eller styrke deres markedsposisjon.

Romorganisasjonene støtter overføringen av teknologi til og fra rommet og gir bedrifter som ønsker å gjøre dette både praktisk og økonomisk støtte.

Du kan lese mer om denne prosessen her.

Romteknologi redder liv ved katastrofer

Flere norske bedrifter har benyttet teknologi og prosedyrer opprinnelig ment for rommet til innovative produkter for andre formål.

En av dem er AnsuR Technologies som har videreutviklet romteknologi til løsninger som kan redde liv under humanitære katastrofer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>AnsuRs app til bruk for validering av satellittbilder i katastrofeområder. Foto. Ansur</para></section>

AnsuRs app til bruk for validering av satellittbilder i katastrofeområder. Foto. Ansur

Ved katastrofer er noe av det første som trengs en oversikt over hvilke områder som er berørt og hvilken infrastruktur som fortsatt kan brukes.

Satellitter er svært nyttige i dette arbeidet. De kan raskt skaffe bilder av store områder, uavhengig av vær eller lysforhold.

For å få nøyaktig oversikt er det ofte nødvendig å sammenlikne og bekrefte satellittbildene med bilder tatt på bakken.

Men i katastrofeområder er mobilnettet ofte overbelastet eller redusert, og det er både dyrt og tidkrevende å sende store bilder via mobil satellittkommunikasjon, som kan være det eneste som virker når annen kommunikasjon er slått ut.

AnsuRs løsning kan sende bilder fra katastrofeområder med nøyaktig GPS-posisjon og tidsangivelse for å kunne validere satellittbilder fra det samme området. Løsningen kan også brukes via mobiltelefoner.

Brukt under flommen i Thailand i 2011

Mobilapplikasjonen heter ASIGN og ble blant annet brukt til å validere bilder under flommen i Thailand i juli 2011.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik ser katastrofeappen ASIGN ut på skjermen. Grafikk: Ansur</para></section>

Slik ser katastrofeappen ASIGN ut på skjermen. Grafikk: Ansur

Da appen ble tilgjengelig for bruk av vanlige folk, kunne satellittbildene fra Thailand valideres ved hjelp av crowdsourcing og det kom inn mange flere bilder enn det hjelpeorganisasjonene selv kunne ta av katastrofeområdet.

Teknologien ble utviklet over flere år med støtte fra blant annet Norsk Romsenter.