Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonalt brukerforum Copernicus: Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra Nasjonalt brukerforum for Copernicus.

 

Brukerforum 4. mai 2022

Agenda

Innledning

Hva er NBF

Nytt fra Copernicus Space Component

Nytt fra Copernicus tjenester

NBF virkemidler

Kartlegging av norske brukerbehov for satellittdata

NTNU HYPSO

Copernicus Relay og Academy

Copernicus Relay og SIOS

Copernicus Land Monitoring Service

Copernicus High Resolution Layer i Norge

Copernicus aktiviteter NVE

Hav av muligheter NERSC

Satellitt til fiskeri og kyst

Maritim overvåking Vake

National Collaboration Programme CAMS

Veikart CO2M NILU

Bakkesegment infrastruktur

Bruk av kunstig intelligens dyp læring Norsk Regnesentral

Data Infrastructures Planning Copernicus NINA

Bakkesegment infrastruktur diskusjon

 

Brukerforum 24.-25. mars 2021

Agenda

Atmosfæretjenesten

Klimatjenesten

Landtjenesten

Nasjonalt bakkesegment - status og veien videre

Nytt fra Brussel

Status Copernicus

Havtjenesten

CopRelay Hav

CopRelay SIOS

CorRdiNet

Destination Earth

Operational land cover mapping at continental scale and 10 m resolution over Europe (ELC10)

S1-NRT-Middelhavet

Sentinel-2 Blom

Sentinel-2 Terranor

Sentinel-2 S&T

Sentinel-5P NILU

Kommende utlysninger

 

Infodag 22. oktober 2020

Romsenteret informerer

Andre prosjekter

Post 74

Copernicus bretjeneste (NVE)

Miljødirektoratets arbeid med Copernicus

Copernicus-prosjekter ved NIBIO

Copernicus-prosjekter (Kongsberg Spacetec)

Flomtjenesten (NVE og NR)

Havis (MET)

Pollenvarslingstjeneste (NILU)

Sanntidsprosessering Sentinel-1 (KSAT)

Satellittmålinger av vulkansk aske (MET)

Satellittdata.no (MET)

Sentinel 1-2-3 (Kartverket)

Snøtjeneste og innsjøistjeneste (NR og NVE)

Værvarsling og verifikasjon med SAR (MET)

 

 

12. mars 2020

Agenda NBF

Innledning fra Miljødirektoratet 

Status og framtidige planer i Copernicus

Norsk involvering i Copernicus-tjenestene:

- NIBIO i Landtjenesten

- MET i Hav, Atmosfære og Klima

- NILU i Atmosfære og Klima 

- NERSC i Havtjenesten 

Kommende utlysninger i tjenestene 

Copernicus brukerstøtteaktiviteter 

Nasjonalt brukerforum – utforming og veien videre 

Utvikling av det norske bakkesegmentet:

To presentasjoner: En her og en her.

Presentasjoner fra Copernicus Relays

- SIOS 

- CoRdiNet 

Introduksjon nye Sentineler