Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Brukerundersøkelse for Satellittdata.no

Hvordan bruker dere Satellittdata.no?

For å sikre brukere av Copernicus data rask og enkel tilgang til satellittdata har Norsk Romsenter utviklet et nasjonalt bakkesegment (www.satellittdata.no) i samarbeid med nasjonale aktører. Norsk Romsenter ønsker med denne undersøkelsen å få bedre kjennskap til bruken av satellittdata.no og andre Copernicus dataportaler.

www.satellittdata.no består av to portaler med data over det norske interesseområdet. «ColHub», er lik i utseende som ESA sin brukerportal. Her finnes til enhver tid alle satellittdata fra alle operasjonelle Sentinel-satellitter som leveres fra ESA/EU over norske områder. Data leveres på et satellittdata format kalt SAFE.

Denne portalen gjør datautveksling mellom ulike portaler i Europa enklere og gir oss mulighet til å enkelt hente inn data fra andre områder på kort og lang sikt. Noen operasjonelle brukere ønsker at vi beholder et format samt en portal identisk med det resten av Europa benytter for å kunne bruke API’er etc. som er utviklet for denne.

For nye brukere, samt brukere som ønsker å integrere Sentinel data i andre systemer som ikke benytter seg av SAFE format kan terskelen være noe høy for å bruke «ColHub», og vi har derfor utviklet en nasjonal portal «National Hub» som skal gjøre tilgangen enklere og brukerfleksibiliteten større.

«National Hub» er vår nasjonale datahub og verktøykasse. Denne datahuben er spesialtilpasset norske brukerbehov, hvor data fra Sentinel satellittene er konvertert til dataformatet NetCDF som gjør det enkelt å blant annet: konvertere til ønsket filformat, subsetting (bestille/laste ned et utvalg av variablene i et begrenset område/tidsperiode), reprojisering og aggregering (lage egne virtuelle produkter eks. Sentinel-2: åtte produkter tatt opp til forskjellige tidspunkt som dekker Ålesund slått sammen til ett produkt) av produkter.

Gjennomfør undersøkelsen her.

Svarfrist 1 februar. På forhånd tusen takk for at du tar deg tid til å svare!