Copernicus-konkurranse 2017

Copernicus har et stort potensial for innovasjon og næringsutvikling. Norsk Romsenter utlyser derfor for andre år på rad en konkurranse i samarbeid med Abelia for å stimulere til kreativ tenkning innen bruk av satellittdata fra Copernicus for et fritt valgt tjenestesegment med kommersielt potensial. 

Konkurransen inneholder to delkonkurranser.

Sentinel-1 over Italia. Illustrasjon: ESA.

Delkonkurranse 1 har som formål å stimulere til ny verdiskapning basert på Sentinel-satellittene. Bidraget må utnytte minst en av Sentinelene og kan suppleres med andre datasett. Det er ikke et krav at bidraget er utviklet forbi idéfasen.

I juryens vurderinger vil det bli lagt særlig vekt på kommersielt potensial, realisme i datatilgangen, og teknisk gjennomførbarhet. Selskapet vil selv beholde de intellektuelle rettighetene til idéen.

Delkonkurranse 2 er en konkurranse hvor NRS ønsker å finne fram til nye ideer til moduler i nasjonalt senter for satellittdata, og skape tjenester basert på dette. Nasjonalt senter for satellittdata vil være nettstedet for blant annet Sentinel- og Copernicus-data i Norge.

Modulene og tjenestene vil være gratis tilgjengelig for alle. I denne delkonkurransen vil de to beste bidragene bli premiert. Her vil bidragsyter ikke beholde de intellektuelle rettighetene.

I begge delkonkurranser må man forklare hvordan Sentinel-data eller nasjonale eller europeiske Copernicus-data skal brukes i forslaget.

Juryen vil bestå av minimum 3 personer fra Norsk Romsenter og Abelia.

Delkonkurranse 1: Beste kommersielle Copernicus produkt-idé (400 000)

Vinneren får:

  • Premie (50 000 ved seier)
  • Støtte til  ”proof of concept” (opptil 350 000, forhandles med Norsk Romsenter)
  • Bistand til kommersialisering (Business inkubasjon, Business coaching, patenteringskonsultasjon, publisering, markedsstøtte, market feasibility studier)

Delkonkurranse 2:  Ny funksjonalitet i nasjonalt senter for satellittdata (100 000)

Premier for de to beste ideene:

  • 50 000 til hver idé
  • Evaluering av mulig implementasjon i nasjonalt senter for satellittdata som er under bygging. NRS vil i så fall gå ut med en åpen utlysning av kontrakt for selve implementeringsfasen

Tidsfrist:  

Levering av bidrag innen 15. februar 2017.

Påmeldingsskjema

Powerpoint-presentasjoner:

Presentasjon av Copernicus-konkurransen
Presentasjon av Copernicus for næringslivet