Copernicus

Copernicus er en enorm satsning på å øke forståelsen av naturen, klimaforandringer og miljøet vårt. Copernicus, tidligere kalt GMES, er Europas store satellittbaserte program for miljøovervåking og samfunnssikkerhet.

Norske satellitter

Den norske stat skjøt opp sin første satellitt i 2010. To nye er på vei. I tillegg har Telenor egne kommunikasjonssatellitter og to studentsatellitter er under bygging.