Fagområder

Rommvirksomheten omfavner store og brede fagfelt og Norsk Romsenters fagekspertise gjør det samme.
Satellitter har blitt en integrert del av både vårt næringsliv og våre liv. Satellittkommunikasjon og navigasjon klarer vi oss nesten ikke uten lenger og satellitter er nødvendige for å forstå vær og klima og for å opprettholde sikkerhet til havs og på land. Norsk Romsenter skal ta vare på Norges interesser innen alle disse fagfeltene.
Fagområder