Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Hvorfor er Space19+ viktig?

I år bestemmer norske politikere budsjettet for vår videre deltakelse i ESA. Ministermøtet Space19+ vil bli avgjørende for Norges fremtid i rommet.

Den europeiske romorganisasjonen ESA er fundamentet for norske romaktiviteter. På ministermøtet Space 19+ legger ESA budsjettet for neste periode. Her deltar også Norge, og vi skal velge hvilke aktiviteter vi vil være med i utfra hva som er mest nyttig og lønnsomt for oss.

Hvorfor er ESA viktig?

Uten ESA-samarbeidet hadde vi ikke hatt en bærekraftig norsk romindustri.

ESA er et hjemmemarked for norske rombedrifter. Det er her vi utvikler, tester og selger teknologien som igjen kan bli videreutviklet og videresolgt globalt.

Et lite land som Norge har ikke infrastruktur, marked eller nok kvalifisert arbeidskraft til å kunne gjøre alt dette alene. Uten ESA-medlemskap vil norske bedrifter ikke få lov til å by på relevante kontrakter.

ESAs system for gjenkjøp sikrer at norske bedrifter nyter direkte godt av de investeringene som den norske stat gjør.

Gjennom medlemskap i ESA er Norge med å bestemme hvilke satellitter som bygges og hva de gjør. Slik kan vi påvirke hvor nyttige satellittene blir for Norge og sikre at vår industri kan bidra.

Hvorfor er romindustrien viktig?

Romindustrien utvikler den mest ekstreme teknologien på kloden.

Ved å være med helt i spissen av europeisk romvirksomhet legger vi grunnlaget for en norsk høyteknologisk fremtid og høyteknologiske arbeidsplasser.

Romindustrien tenker langsiktig og har prosjekter som pågår over mange år. Det skapes langsiktige arbeidsplasser og inntektsstrømmer.

Teknologi utviklet for rommet kan i mange tilfeller tilpasses og selges i mer jordnære markeder. Romindustrien kan derfor skape vekst i andre industrier og fagområder.

Teknologi opprinnelig utviklet til bruk på bakken, kan også videreutvikles til bruk i rommet.

Hvorfor er rombaserte tjenester viktige?

Vi klarer oss ikke uten.

Alle deler av samfunnet påvirkes av det satellittene bidrar med. Ved å være med å påvirke i ESA har nordmenn blitt blant de mest avanserte brukerne og utviklerne av rombaserte tjenester og produkter.

Noen eksempler er:

  • maritim satellittkommunikasjon
  • overvåking av is, rasfare og nedsynkinger i bakken
  • værvarsling
  • beredskap og redning
  • klimaovervåking
  • overvåking av oljesøl
  • overvåking av skipstrafikk
  • rominfrastruktur
  • romrelatert programvare

Hvorfor ser vi på stjernene?

Utforsking av rommet tar menneskeheten videre.

ESAs medlemsland sender ikke bare satellitter ut i bane rundt jorda. De utforsker også solsystemet og universet. Norge er med i form av norskutviklet teknologi. Norske forskere er også blant de beste i bruken av dataene romfartøyene skaffer.

Programmene Norge har valgt å være med på, gjør at norske bedrifter får kontrakter som har like stor verdi som investeringene vi har gjort i ESAs romutforskning.

Ikke bare er vi med å utforske verdensrommet, det er også lønnsomt for industrien vår.

Er Norge en ordentlig romnasjon?

Ja.

Norge har i dag nasjonale satellitter som gjør en viktig jobb med å overvåke havområdene våre. Vi bygger dem etter våre egne spesifikasjoner for å dekke behov som er spesielle for Norge.

Investerer vi i Space19+, sørger vi for at Norge fortsetter å utvikle seg som en romnasjon som kan ta nye  steg både på egenhånd og i samarbeid med andre store og smånasjoner.

En gang kan det bli mulig å skyte opp norske satellitter fra en norsk base med norskproduserte raketter. Fundamentet har vi lagt i det lange samarbeidet i ESA.

Space19+ og Norges fremtid

ESA har store ambisjoner for de neste årene innenfor alle sine programfelt. Romorganisasjonen satser spesielt på bemannet og ubemannet utforskning og jordobservasjon, inkludert klimaovervåking. På møtet Space19+ treffes ministerene fra alle medlemslandene for å deklarere hvor mye hvert land er villig til å investere i utvalgte ESA- programmer.

Finansieringen av ESA-programmene er tuftet på at landene investerer i programmene ut i fra en nøkkel basert på nettonasjonalinntekt. Gjør vi det, kan vi konkurrere på linje med de store nasjonene. Velger vi å investere mindre, vil den norske romindustrien stille lenger bak i køen i kampen om romkontraktene.