Bruk av rommet

Rommet er blitt en usynlig, men uunnværlig del av hverdagen, og betydningen av en velfungerende romsatsing vil bare øke i årene som kommer.
Rettesnoren for norsk romvirksomhet har i alle år vært å satse på rommets nytteeffekt. Rommet skaper arbeidsplasser og øker kompetansen i samfunnet. Forskningsdata fra satellitter hjelper oss å forstå kloden bedre. Hvis satellittene skulle svikte, faller store deler av samfunnsdriften sammen. Værvarsling, TV-overføringer, minibankuttak, taxibestillinger, redningsoppdrag – alt er basert på signaler som går via satellitter.
Alternativ bildetekst