Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Spaceport Norway/Andrea Rochas

Vinnerne av Copernicus-prisen 2018

Idletechs og SafeSeaWay hadde beste idéer for bruk av satellittdata.

Prisen deles ut av Norsk Romsenter og Innovasjon Norge til firmaet med den beste kommersielle idéen som bruker data fra Copernicus, det europeiske programmet for overvåking av miljøet ved hjelp av satellitt.

I dag har Copernicus mer enn 83 000 brukere over hele verden.

Den nye høyteknologiske industrien som bruker satellittdata kan gi 49 000 nye jobber i Europa frem til 2030 og skape verdier for milliarder av euro.

Hva skyldes nedsynkingen i Norge?

Vinneren av den norske Copernicus-prisen 2018 er Idletechs AS. De skal utvikle et analyseverktøy for tolking av satellittbaserte nedsynkingsdata for lettere å finne ut hvor og hvorfor nedsynking skjer.

Til høsten vil Det nasjonale senteret for deformasjonskartlegging frigjøre nedsynkingsdata for en milliard datapunkter over hele landet.

- Hittil har det vært mye manuell jobb å skille mellom hva som er landheving, ustabil byggegrunn, årstidsvariasjoner, oppsprekking av fjell, parkerte biler, målestøy og så videre, sier Jan Otto Reberg, teknisk leder av Idletechs AS.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Grunnleggerne av Idletechs AS, Jan Otto Reberg (t.v.) og Harald Martens, mottar Copernicus-prisen 2018. Foto: Spaceport Norway/Andrea Rocha</para></section>

Grunnleggerne av Idletechs AS, Jan Otto Reberg (t.v.) og Harald Martens, mottar Copernicus-prisen 2018. Foto: Spaceport Norway/Andrea Rocha

Nå skal de tolke automatisk hva disse dataene kan fortelle om nedsynking i Norge.

Idletechs AS sin grunnlegger, Harald Martens, har i over 40 år brukt tidligere generasjoner av liknende datadrevet modellering på andre felt, fra næringsmidler til psykologi, bildeanalyse og mer.

- Resultatene av analysene våre vil vi presentere ved hjelp av grafiske metoder. Om cirka 6 måneder vet vi forhåpentligvis mye mer om nedsynkingen i Norge, sier Reberg.

Idletechs AS holder til i Trondheim og har i dag 10 ansatte.

Dataplattform for maritim industri

Den andre vinneren av Copernicus-prisen 2018 er SafeSeaWay AS. Dette firmaet skal utvikle en kommersiell dataplattform for bruk i den maritime sektoren.

Dataplattformen skal samle og systematisere informasjon fra mange ulike kilder over for eksempel vær, vind, bølger, havis, sporing av skip og mer.

En slik dataplattform vil gjøre det lettere for maritime brukere å få den nødvendige oversikten de trenger for å ta beslutninger og styre sine aktiviteter.

En av grunnleggerne av SafeSeaWay AS er Kristin Omholt-Jensen. Hun har lang erfaring med kommersielle maritime aktiviteter og som teknologi-gründer, og har vært med på å starte flere selskaper.

- Det var både uventet og hyggelig å få prisen. Siden vi er et nytt selskap betyr det mye for oss å få en slik start. Det er også svært nyttig for oss å bli en del av slike nettverk som skapes på Spaceport Norway, sier Simen Omholt-Jensen og Tomas Hozman, to av de andre gründerne av SafeSeaWay AS.

Ønsker mer kommersiell utnyttelse av satellittdata

Vinnerne av årets Copernicus-pris ble tatt ut blant 25 kandidater.

- Vi fikk flere interessante forslag og er svært glade for at så mange kandidater sendte inn sine idéer, sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver innen jordobservasjon ved Norsk Romsenter, og medlem av juryen for Copernicus-prisen 2018.

Norge er et av de første landene til å bygge et åpent og gratis operasjonelt system for data over nedsynking. Flere selskaper, etater og prosjekter bruker disse dataene til blant annet analyse av nedsynking av bygninger, forsikring for eiendom, og overvåking av skredfare.

- Vi ønsker enda mer kommersiell utnyttelse av nedsynkingsdataene fra Det nasjonale datasenteret, og derfor er Idletech AS sin idé for analyse av nedsynkingsdata så interessant, sier Moldestad.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Simen Omholt-Jensen (t.v.) ved SafeSeaWays AS mottar den andre Copernicus-prisen 2018 av Dag Anders Moldestad ved Norsk Romsenter. Foto: Spaceport Norway/Andrea Rocha</para></section>

Simen Omholt-Jensen (t.v.) ved SafeSeaWays AS mottar den andre Copernicus-prisen 2018 av Dag Anders Moldestad ved Norsk Romsenter. Foto: Spaceport Norway/Andrea Rocha

For den maritime industrien blir informasjon fra satellitter bare en del av situasjonsbildet som store dataplattformer samler sammen fra kommersielle kilder, brukere, og egne systemer.

- Grunnleggerne av SafeSeaWay AS har lang erfaring med oppstart av teknologifirmaer, solid kunnskap om den maritime sektoren og sikker forståelse av dette markedet. Derfor ble SafeSeaWay AS årets andre vinner, sier Moldestad.

De to vinnerne får 50 000 kroner hver til prosjektene sine og praktisk støtte fra både Norsk Romsenter og Innovasjon Norge.

Har du en kommersiell idé som bruker data fra satellitter, kommer det ny utlysning for neste års Copernicus-pris den 17. september 2018. Følg med må nettsidene til Norsk Romsenter!

Norsk firma vant europeisk innovasjonspris

Copernicus-prisen ble delt ut på Spaceport Norway, som ble holdt i Stavanger fra tirsdag 22. mai til torsdag 24. mai.

Her møtes det private næringsliv, romorganisasjoner, forskere og offentlige etater for å utveksle idéer om hvordan kunnskap fra rommet kan brukes kommersielt på jorda.

Også den europeiske romorganisasjonen ESA delte ut en innovasjonspris under årets Spaceport Norway.

Her gikk førsteprisen til det britiske firmaet Satellite Vu for et prosjekt som skal spore plastavfall i havet i nær sanntid ved hjelp av satellitt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Bo Andersen (t.v.) mottar Spaceport Norways egen pris fra arrangør Ole Dokka.</para></section>

Bo Andersen (t.v.) mottar Spaceport Norways egen pris fra arrangør Ole Dokka.

Andrepremien fikk det tyske selskapet Comex for prosjektet Crowd Flying. Dette prosjektet skal samle nyttelaster til ballongflygning høyt i atmosfæren.

Tredjeplassen gikk til det norske firmaet AnsuR for prosjektet Geo-Asign. Det skal levere spesielt spissete sanntidsdata fra satellitt til maritime og andre brukere. (AnsuR har tidligere vunnet innovasjonspris også fra Norsk Romsenter.)

Spaceport Norway delte også ut sin egen pris. I år gikk den til Norsk Romsenters avtroppende sjef Bo Andersen, for hans arbeid for å øke kunnskapen om og mulighetene til den norske romindustrien slik at sektoren mer enn fordoblet sin samlete omsetning i løpet av hans tid som leder for Norsk Romsenter.

Kontakt

Dag Anders Moldestad – Seniorrådgiver, jordobservasjon - Norsk Romsenter – 22 51 18 09

Jan Otto Reberg – Teknisk leder - Idletechs AS – 954 41 568

Simen Omholt-Jensen - Daglig leder - SafeSeaWay AS - 473 48 072‬