Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Slik kan en fremtidig oppskytingsrampe for småsatellitter se ut på Andøya.
SMILE/ASC/A. Slavinskaya

Vil skyte opp småsatellitter fra Andøya

Prosjektet SMILE utvikler rakettmotor for Europas fremtidige oppskytingssted for småsatellitter.

Småsatellitter er i vinden som aldri før. De brukes av alt fra statlige etater, bedrifter, organisasjoner og forskere, og markedet vokser raskt.

Men i dag må småsatellitter skytes opp sammen med større satellitter, noe som kan bety lang ventetid, mange forsinkelser og høy prislapp for småsatellittene.

Derfor utvikler prosjektet SMall Innovative Launcher for Europe (SMILE) nye og kostnadseffektive rakettmotorer for oppskyting av satellitter på opp til 70 kilo.

Planen er at disse småsatellittene skal skytes opp fra Andøya Space Center på Andøya, som kan bli Europas oppskytingssted for småsatellitter.

Får hybridmotor og gjenbruk

SMILE-prosjektet ledes av den nederlandske romorganisasjonen NLR, med blant annet den tyske romorganisasjonen DLR, norske Nammo og Andøya Space Center på laget, samt 10 andre partnere fra hele kontinentet.

Bærerakettene som prosjektet utvikler skal kunne skyte opp èn mikrosatellitt eller flere enda mindre satellitter.

Rakettmotorene skal brukes i ulike konfigurasjoner med to eller tre trinn. Enkelte trinn og konfigurasjoner vil bruke de samme delene, og visse trinn kan gjenbrukes.

SMILE-prosjektet omfatter to typer rakettmotorer. En som bruker flytende brensel og utvikles av den tyske romorganisasjonen DLR, samt en hybridmotor som utvikles av Nammo.

Denne hybridmotoren bruker hydrogenperoksid som flytende brensel og syntetisk gummi som fast brensel. (Mer om den her.)

Siden ingen av brenselstoffene trenger å lagres under høyt trykk, ved ekstremt lav temperatur eller er svært eksplosivt, trenger de ikke spesialtransport eller spesiallagring ved oppskytingsstedet.

En utgave av hybridmotoren av samme vekt som skal sitte på de nye bærerakettene, ble testet av Nammo i mars 2017. (En slik fyringstest av en tidligere utgave av hybridmotoren vises i videoen over.)

Spesialtilpasset oppskytingssted

Et oppskytingssystem trenger ikke bare rakettmotorer, men også styrings-, navigasjons-, kommunikasjons- og andre systemer ombord, samt stativ som kan holde nyttelast av ulik type og størrelse på plass, og få denne ut i rett bane i rommet.

For å kunne selge en hel oppskytingspakke, må også transport til oppskytingsstedet, lagring, klargjøring, oppskytingsrampe, kontrollrom, bakkestasjoner og mer være optimalisert til hverandre. SMILE-prosjektet undersøker dette.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Oppskytingen av Maxidusty-1 den 30. juni 2016. Da gikk sonderaketten opp fra Andøya Space Center for å forske på hvordan nattlysende skyer dannes fra meteorittstøv. Foto: Maxidusty/ASC</para></section>

Oppskytingen av Maxidusty-1 den 30. juni 2016. Da gikk sonderaketten opp fra Andøya Space Center for å forske på hvordan nattlysende skyer dannes fra meteorittstøv. Foto: Maxidusty/ASC

- Sonderakettene som skytes opp fra Andøya i dag bruker fast brensel, men siden noen av bærerakettene for småsatellitter vil bruke flytende brensel, mens andre vil være av hybridtypen som bruker både fast og flytende brensel, vil oppskytingene på Andøya måtte tilpasses disse, sier Marina Petrozzi Ilstad, Director of engingeering ved Andøya Space Center.

Bare starten på veien mot småsatellitter

Petrozzi Ilstad er romingeniør og har det tekniske ansvaret for SMILE-prosjektet ved Andøya Space Center.

Hun har utarbeidet en analyse over hva slags løsninger som må være på plass her for å kunne skyte opp småsatellitter med bærerakettene i SMILE-prosjektet.

Blant annet trengs en ny oppskytingsrampe og andre oppgraderinger av infrastrukturen og fasilitetene på Andøya.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SMILE-prosjektet utvikler en europeisk hybridrakett for oppskyting av små raketter fra Andøya.</para></section>

SMILE-prosjektet utvikler en europeisk hybridrakett for oppskyting av små raketter fra Andøya.

Selv om SMILE-prosjektet er ferdig i desember 2020, ser Petrozzi Ilstad frem til å fortsette arbeidet med å utrede hva som trengs for å skyte opp småsatellitter fra Andøya Space Center.

- Det er alltid spennende å jobbe med prosjekter tilknyttet programmer som Horizon2020. Men slutten på SMILE er ikke slutten på utviklingen frem mot å kunne skyte opp småsatellitter fra Andøya. Det er bare begynnelsen, sier Petrozzi Ilstad

SMILE-prosjektet er støttet av Horizon2020-programmet, en europeisk storsatsing på forskning innen ulike fag og utvikling av ny teknologi. Norge er en del av dette programmet.

Kontakt

Marina Petrozzi Ilstad – Director of engineering - Andøya Space Center – 76 14 44 00