Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
CIFOR

Vil revolusjonere verdens regnskogovervåking

Nå kan hvem som helst, hvor som helst, følge med på all tropisk avskoging, takket være Norge. 

– Vi revolusjonerer verdens skogovervåking. Med nye høyoppløselige satellittbilder får vi bedre innsyn i hva som skjer i de tropiske landene slik at vi kan forbedre arbeidet med å redusere ødeleggelsen av verdens uvurderlige regnskoger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Klima- og miljødepartementet inngikk onsdag 23. september 2020 kontrakten på opptil 400 millioner kroner med Kongsberg Satellite Services (KSAT), som er partner med Airbus og Planet. 

Bedre informasjon redder regnskog

Det finnes satellittbilder som er så detaljerte at man kan se at ett enkelt tre har blitt hogget. Men slike bilder er i dag svært dyre, og kun noen få private aktører har tilgang til dem. Nå gjør regjeringen gjennom den norske regnskogsatsingen, NICFI, at bildene blir tilgjengelig og gratis for alle. 

Satellittbildene, som er høyoppløselige, viser oversikt over av all tropisk skog i verden, og vil oppdateres hver måned. Brukerne får tilgang til bildearkiv med data tilbake til 2015, slik at man kan se hvordan utviklingen har vært i skogen over flere år. 

- Allmenn tilgang på slik informasjon er avgjørende for å stanse avskogingen. Nå kan mindre lokalsamfunn ses og høres i kampen mot de selskapene som stjeler til seg deres rettmessige landområder. Verdens supermarkeder kan selv overvåke påstander fra underleverandører om bærekraftig produksjon av soya, palmeolje og andre råvarer, sier Rotevatn.

Bildene blir gratis tilgjengelig. Hvem som helst kan oppdage avskoging på svært små områder. Det er nyttig informasjon for myndigheter, bedrifter som kjøper råvarer med avskogingsrisiko, investorer, journalister, forskere, frivillige organisasjoner.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Bjørn H. Stuedal</para></section>

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Bjørn H. Stuedal

- Norske myndigheter flytter her grensene for hva som er fritt og åpent tilgjengelig av satellittdata på global skala. Dette vil bli lagt merke til internasjonalt, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

- Selv om Norge ikke har egne satellitter for optisk kartlegging av Jordas overflate, så viser dette at man ved å ta i bruk markedet virkelig kan utgjøre en stor forskjell i denne sektoren, sier han.

Mektig verktøy for urfolk

Ikke minst er informasjon fra satellittbildene viktig for urfolksorganisasjoner. Urfolkslederen Ianukulá Kaiabi Suiá, fra Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX), har store forventninger til satellittbildene fra Norge. Han er tilknyttet urfolksterritoriet São Félix do Xingu i Brasil, som er et av de mest utsatte områdene i Amazonas.

– Satellittbilder er et mektig verktøy som er lettere for urfolk å forholde seg til enn informasjon i form av tall og tabeller. Alle berørte samfunn vil nå få større mulighet til å se nøyaktig hvor ødeleggelsene i regnskogen skjer. Dette vil gjøre det lettere å planlegge hvordan vi skal møte problemene, sier Ianukulá Kaiabi Suiá.

Colombias miljøvernminister, Ricardo José Lozano Picón, viser til at Colombia selv har satset på å utvikle svært avansert overvåkingssystem de senere årene, men at en flaskehals i systemet har vært at høyoppløselige satellittbilder er veldig dyre.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Skogbruk i regnskog. Foto: CIFOR.</para></section>

Skogbruk i regnskog. Foto: CIFOR.

– Når Norge nå betaler for å gjøre høyoppløselige satellittbilder gratis tilgjengelig for alle, får Colombia tilgang på hyppige og detaljerte satellittobservasjoner. Dette vil forbedre overvåkningen og gjøre det lettere å forvalte de verdifulle regnskogene våre, sier Lozano.

Norskstøttet teknologi redder regnskog

Norges regnskogssatsing (NICFI) har støttet satellittovervåking i regnskogen gjennom flere år, blant annet gjennom et samarbeid med Google og World Resources Institute om prosjektet Global Forest Watch som gir tilgang til satellittbilder av skogen.

Norge støtter også SEPAL, et analyseverktøy utviklet av FNs organisasjon for ernæring og landbruk som hjelper skogland med å få oversikt over avskoging og arealbruk. Begge tjenestene vil bli styrket av dette innkjøpet.

- Takket være norsk støtte har vi i dag åpen og tilgjengelig informasjon om hvor og hvorfor avskoging skjer, på en måte som aldri før var mulig. Denne teknologien brukes av journalister, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden, og er med på å redde viktig skog og natur. Vi ser likevel at dette ikke er nok. Kampen for å bekjempe avskoging og skogkriminalitet er viktigere enn noensinne. Skogland og sivilsamfunn trenger bedre og mer informasjon om når og hvor avskoging skjer, sier Rotevatn.

Trenger bilder for å beregne utslipp

Norge betaler flere skogland, blant andre Indonesia og Colombia, for reduserte utslipp fra avskoging. Bedre bilder reduserer usikkerheten i estimatene. De gjør det også lettere å analysere hva avskogingen skyldes, og kan bidra til bedre forebygging og lovhåndhevelse.

- Med bedre satellittbilder blir det lettere for land å beregne hvor mye skog de mister hvert år. Da kan myndighetene bedre håndheve lover, og de kan selv holdes ansvarlige for avskoging, sier Rotevatn.

Omfattende anbudskonkurranse

Innkjøpet er resultat av en omfattende offentlig anbudskonkurranse, ledet av Klima og miljødepartementet gjennom klima- og skogsatsingen. Kontrakten inngås med Kongsberg Satellite Services (KSAT) med underleverandørene Planet og Airbus.

- KSAT leverte tilbudet med høyest kvalitet og vant fordi verden får mye data for pengene. Dette gjelder både historisk data som viser hva som har skjedd før, og nyere data over de kommende årene. Alle i verden vil få en gratis oversikt over tropene hver eneste måned. Mest revolusjonerende er lisensvilkårene. KSAT tilbød høyoppløselige satellittdata som alle kan se på, uten begrensninger på bruk og spredning, sier avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Andreas Dahl-Jørgensen.