Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Eksempel på teknologi som Mars2020 kan bruke for å sende prøver tilbake til jorda med et annet romfartøy. Grafikk: NASA/JPL-Caltech
NASA/JPL-Caltech

Vil hente en bit av Mars til jorda

ESA og NASA undertegnet avtale om å frakte prøver fra Mars til jorda.

Mars har tidligere i sin historie hatt flytende vann, et mildere klima og en tykkere atmosfære enn i dag.

Utviklet det seg noen gang liv på vår røde naboplanet? Og finnes det fortsatt liv der?

Grundigere og flere typer analyser

For å undersøke dette har flere romsonder og rovere blitt sendt til vår røde naboplanet. De har kartlagt overflaten nøye, og funnet tegn til vann og muligheter for liv.

Men så langt har vi ikke et klart svar på det store spørsmålet om Mars.

På jorda vil prøver fra vår røde naboplanet kunne undersøkes med mer nøyaktige og mange flere typer analyser enn det som kan gjøres med en rover.

Derfor har de to romorganisasjonene undertegnet en samarbeidsavtale om å undersøke hvordan prøver kan hentes fra Mars og hva som trengs for å gjøre dette.

Hente prøvene fra bane rundt Mars

Første steg i denne prosessen er allerede klar. NASAs nye rover, som lander på vår røde naboplanet høsten 2020, skal ta prøver fra overflaten og lagre disse i egne beholdere.

Til å se ned i grunnen har denne roveren en norskutviklet georadar. Hver prøvebeholder er bare på størrelse med en penn, men roveren kan lagre opp til 31 slike beholdere. (Se bilde og video lenger oppe i artikkelen.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Testing av antennen til den norske bakkeradaren RIMFAX på Svalbard. RIMFAX skal sitte på NASAs nye rover Mars2020. Foto: NASA/FFI</para></section>

Testing av antennen til den norske bakkeradaren RIMFAX på Svalbard. RIMFAX skal sitte på NASAs nye rover Mars2020. Foto: NASA/FFI

For å få disse prøvene til jorda, vil en annen rover måtte lande i nærheten, hente prøvene og skyte dem opp med rakett til bane rundt Mars.

Deretter vil et eget romfartøy hente beholderen med prøvene, dra tilbake til jorda, og lande i USA. Her vil prøvene bli plukket opp, satt i karantene og så analysert.

Infrastruktur allerede på plass

Infrastrukturen på og ved vår røde naboplanet som er nødvendig for en slik romferd er allerede på plass.

Både ESA og NASA har flere romsonder i bane som vil kunne se hvor nye rovere lander og gi dem rask og stabil datakommunikasjon med jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Trace Gas Orbiter i det russisk-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars 2016 skal blant annet undersøke kilden til metan på Mars. Grafikk: ESA/ATG medialab </para></section>

Trace Gas Orbiter i det russisk-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars 2016 skal blant annet undersøke kilden til metan på Mars. Grafikk: ESA/ATG medialab 

Resultatene av undersøkelsen om hvordan prøver fra Mars kan sendes til jorda, vil bli presentert på det europeiske romministermøtet i 2019.

Der vil det bli bestemt om de foreslåtte romfartøyene vil gå videre til endelig utforming og bygging.

Kontakt

Rosita Suenson

ESA / ESTEC

Tel: +31 71 565 3009

Mob: +31 6 52 062 158

Email: rosita.suenson@esa.int

 

Dwayne Brown / JoAnna Wendel

NASA Headquarters, Washington

Tel: +1 202-358-1726/202-358-1003

Email: dwayne.c.brown@nasa.gov/joanna.r.wendel@nasa.gov