Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Earth Explorers er den europeiske romorganisasjonen ESAs forskningssatellitter. Nå ønsker ESA seg forslag til en ny Earth Explorer. Grafikk: ESA
ESA

Vil ha forslag til ny europeisk forskningssatellitt

ESA ønsker seg forslag til ny satellitt som skal forske på jordas store systemer.

Den nye forskningssatellitten blir den tiende av ESAs Earth Explorers, en serie med satellitter som forsker på jordas atmosfære, biosfære, geosfære, hydrosfære, kryosfære og magnetosfære.

Disse satellittene bygges etter forslag fra forskere og forskningsinstitusjoner over hele Europa.

En Earth Explorer skal gi ikke bare ny forskning, men også ny teknologi, kunnskap som vil komme samfunnet til gode, innen for eksempel matsikkerhet, vanntilførsel, energi, ressursforvaltning, helse, miljø eller klima.

Derfor inviterer ESA nå forskere i alle sine medlemsland, inkludert Norge, til å komme med ideer til hva den neste Earth Explorer skal undersøke.

Mer informasjon om søkeprosessen finner du her.

Nåværende og kommende satellitter

De Earth Explorers som er i bane akkurat nå er CryoSat, som måler tykkelsen og utbredelsen av is i polområdene, inkludert Svalbard og Norge. CryoSat har også målt havnivå langs kysten vår.

SMOS måler saltholdigheten i havet for å undersøke havsirkulasjonen, og fuktigheten i jordsmonnet på land for å forske på tørke.

SMOS' målinger kan også brukes til for eksempel å øke kunnskapen om plantehelse, forhindring av skadedyr og skogbranner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs forskningssatellitter skal føre til ny kunnskap og teknologi som også er nyttig for samfunnet. Grafikk: ESA/ATG medialab</para></section>

ESAs forskningssatellitter skal føre til ny kunnskap og teknologi som også er nyttig for samfunnet. Grafikk: ESA/ATG medialab

Swarm forsker på jordas magnetfelt, som beskytter oss mot stråling fra sola og resten av universet. Siden magnetfeltet skapes av prosesser dypt nede i jordas indre, kan Swarm også gi ny informasjon om dette.

Flere nye Earth Explorers er under bygging og skal skytes opp i løpet av de neste årene. Den første av disse er Aeolus, som skal forske på jordas vinder. EarthCARE skal undersøke dannelsen av skyer og effekten av aerosoler i atmosfæren.

Biomass og FLEX skal alle forske på ulike sider ved jordas vegetasjonsdekke, plantehelse og landbruk.

Flere norske forskere og organisasjoner bruker data fra disse satellittene i sitt arbeid.

Gir også teknologisk nyvinning

Mange av forskningsinstrumentene på Earth Explorer-satellittene har helt ny teknologi som er spesielt utviklet for dem.

Noen av disse instrumentene har det tatt forskere og bedrifter over hele Europa år å utvikle.

Men mye av denne teknologien vil kunne videreføres til nye produkter eller tjenester på operasjonelle satellitter eller til andre formål på jorda.