Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
BepiColombo består av to romsonder, Mercury Magnetospheric Orbiter (til venstre) som skal undersøke Merkurs magnetfelt og exosfære, og Mercury Planetary Orbiter som skal forske på Merkurs ytre, sammensetning og indre. Illustrasjon: ESA/ATG medialab
ESA/ATG medialab

Vil gjøre rommarkedet mer tilgjengelig enn noen gang før

Norsk Romsenter starter nytt spinn-inn-program, med webinar for mer informasjon.

Mye av teknologien som rombransjen utvikler finner senere nytte i nye sammenhenger og nye produkter på jorda. Omvendt kan teknologi som brukes til helt andre formål på jorda, være akkurat det som trengs i rommet.

Slik teknologi som finner ny nytte fra jorda til rommet kalles for spinn-inn-produkter. De brukes til oppstrøms romvirksomhet.

Oppstrøms romvirksomhet omfatter forskning, utvikling og produksjon av nyttelaster, satellitter, bæreraketter og annet som skal ut i rommet, samt drift av oppskytingsbaser og bakkeutstyr som kommuniserer med satellittene og tar i mot data fra disse.

Nå starter Norsk Romsenter et nytt program for norske bedrifter som har teknologi som kan bli til spinn-inn-produkter.

Det blir webinar for mer informasjon om det nye spinn-inn-programmet tirsdag 26. mai, ved hjelp av videotjenesten Whereby. Mer informasjon om webinaret finner du her.

Spørsmål og påmelding til webinaret sendes til petter.skanke@spaceagency.no

Så enkelt som mulig å søke

-Til nå har terskelen for å komme seg inn i rommarkedet på oppstrømssiden vært høy for mange. Gjennom dette nye programmet, med en enkel søknadsprosess og rask evaluering, ønsker vi å gjøre rommarkedet mer tilgjengelig for norske bedrifter enn noen gang før, sier Petter Evju Skanke, kommunikasjonsrådgiver ved Norsk Romsenter.

Han mener ordningen er perfekt for bedrifter som ønsker å omstille seg eller utvide virksomheten mot et nytt marked som forventes å vokse mye dette tiåret.

- Fra tidligere spinn-inn-bedrifter ser vi at kompetansen og teknologien de utvikler gjennom romprosjekter ofte kommer godt til nytte også i kjernemarkedet deres, sier Skanke.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter. Foto: KSAT</para></section>

SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter. Foto: KSAT

Med den kommersielle NewSpace-bølgen har det vært mange spennende romoppstarter, også her i Norge gjennom blant annet ESA BIC Norway.

- Bedrifter som allerede er etablerte i andre sektorer er kanskje ikke klar over at de kan bli en del av rombransjen ved å tilpasse den ledende teknologien de allerede har. Slik kan de være minst like nær en kommersialisering av et romprodukt som det en ny romoppstartsbedrift er, sier Skanke.

Støtte til forprosjekter

I Norsk Romsenters nye program kan bedrifter søke om inntil 100 000 kroner for å gjennomføre et spinn-inn-forprosjekt for å se på hvor anvendelig en teknologi eller produkt er til oppstrøms romvirksomhet.

Et slikt forprosjekt skal blant annet undersøke hvilke tilpasninger som må gjøres for at teknologien eller produktet skal fungere i rommet. I tillegg skal bedriften identifisere mulige kunder og samarbeidspartnere, og gjennomføre en innledende markedsanalyse.

- Viser forprosjektet at dette er noe som bør utvikles videre inn mot rombransjen, vil Norsk Romsenter hjelpe til med å finne best mulig vei videre, sier Skanke.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Solar Orbiter skal undersøke solvinden og solas poler. Norske forskere og norsk industri er med på den nye solsonden. Illustrasjon: ESA</para></section>

Solar Orbiter skal undersøke solvinden og solas poler. Norske forskere og norsk industri er med på den nye solsonden. Illustrasjon: ESA

Det kan være gjennom et av ESAs mange programmer eller et nasjonalt prosjekt. Norsk Romsenter kan informere og veilede om dette, og annen økonomisk støtte.

Teknologi som skal brukes til nedstrøms romvirksomhet, det vil si produkter og tjenester som bruker teknologi eller data fra rommet, har Norsk Romsenter flere støtteordninger for. Du finner mer informasjon om disse her.

Laget datakrets til ny Mars-rover

Flere norske bedrifter er i dag en del av den europeiske romindustrien fordi produktene deres fant ny nytte i rombransjen.

En av disse bedriftene er Bitvis, som holder til i Asker. De leverer blant annet datakretser for ulike formål på jorda.

- Da vi tok kontakt med Norsk Romsenter for å se hvilke muligheter som fantes for spinn-inn-produkter, hadde vi spesiallaget datakretser til Kongsberggruppen, sier William Braathen, leder for markedsutvikling ved Bitvis.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NASAs nye Mars-rover heter Perseverance (Utholdenhet) og har georadaren Rimfax fra Norge. Illustrasjon: NASA</para></section>

NASAs nye Mars-rover heter Perseverance (Utholdenhet) og har georadaren Rimfax fra Norge. Illustrasjon: NASA

Disse datakretsene brukes til å vende solcellepanelene til en lang rekke europeiske romsonder og satellitter, som solsonden Solar Orbiter, Merkur-sonden BepiColombo og Jupiter-sonden Juice.

- Vi laget også kretsen som behandler dataene for den norske georadaren Rimfax på den nye Mars-roveren Perserverance, sier Braathen.

Det var likevel ikke dette som ble bedriftens spinn-inn-teknologi, som de i dag selger til den europeiske romorganisasjonen ESA.

Spinn-inn-produkt til ESA

Bitvis hadde en intern løsning for å kvalitetssikre datakretser, et Open Source verifikasjonsrammeverk kalt Universal VHDL Verification Methodology (UVVM).

UVVM brukes til automatisert verifikasjon og testing hos en lang rekke utviklingsbedrifter og produsenter over hele verden, både innen romfart, på land og i havdypet.

- ESA benytter dette verktøyet til å sjekke at datakretser som skal ut i rommet, er så nøyaktige og riktige at de kan utsettes for stråling der og likevel fungere godt, sier Braathen.

For teknologi som skal til rommet har svært høye krav til funksjonell sikkerhet og må være helt gjennomtestet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi. Illustrasjon: ESA</para></section>

ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi. Illustrasjon: ESA

- I rombransjen er det ingen plass til feil, så alle kretser og programkode må være ekstremt nøyaktig laget og stabile. Dessuten er det alltid knapt med tid i romprosjekter, så testing og verifikasjon må også være rask og riktig, sier Braathen.

ESA støttet videreutvikling av UVVM slik at alle underleverandørene deres har muligheten til å bruke dette rammeverket til verifikasjon og simulering. Nå jobber Bitvis med ESA for en ytterligere videreføring og oppgradering av produktet.

Fikk god hjelp til søkeprosessen

- Det var viktig for oss å nå ut på det internasjonale markedet, og med ESA-kontraktene har spinn-inn-prosessen til rommet i aller høyeste grad vært en suksess for oss, sier Braathen.

Han mener bedriften ikke hadde fått ESA som kunde uten støtten de fikk fra Norsk Romsenter.  

- Romsenteret hjalp til med å posisjonere oss riktig i rommarkedet og loset oss godt gjennom søknadsprosessen, som det var en høy terskel å begynne på for en bedrift med 20 ansatte, sier Braathen. I dag har Bitvis vokst til 110 personer og er en avdeling av Inventas AS.

Braathen vil dele mer av sine erfaringer med spinn-inn-prosessen hos Norsk Romsenter i webinaret 26. mai.

Fristen for å søke til det nye spinn-inn-programmet er 5. juni 2020. Du finner mer informasjon om programmet og søkeprosessen her.

Kontakt

Petter Evju Skanke – Rådgiver, kommunikasjon – Norsk Romsenter – 481 13 351

William Braathen – Leder, markedsutvikling – Inventas AS – 906 45 766