Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
MetOp Second Generation er de nye europeiske værsatellittene i polare baner. De 6 satellittene vil gå parvis og skytes opp etter 2023. Grafikk: ESA/P. Carril
ESA/P. Carril

Vender seg mot sola med norsk teknologi

Teknologi fra Kongsberg befinner seg på romsonder og satellitter over hele solsystemet. Hvordan har den norske bedriften fått det til?

Omtrent alle romsonder og satellitter er avhengige av solcellepaneler for å få strøm. Vender ikke solcellepanelene mot sola blir det ingen strøm og da fungerer ikke satellitten eller romsonden.

Romsonder og satellitter over nær sagt hele solsystemet vender sine solcellepaneler i riktig retning ved hjelp av teknologi fra Kongsberg Space & Surveillance.

Det gjelder for eksempel romsonden Bepi-Colombo, som skal gå i bane rundt og forske på Merkur, de kommende europeiske værsatellittene MetOp Second Generation (MetOp SG) rundt jorda, Mars Express og ExoMars Trace Gas Orbiter ved vår røde naboplanet, og Rosetta som følger kometen 67P helt ut mot Jupiters bane.

Solid kompetanse og gode relasjoner

- Kongsberg Space & Surveillance er bredt forankret i et miljø med høy teknologisk kompetanse som har blitt etablert gjennom flere tiår, sier Christian Hauglie-Hanssen, divisjonsdirektør for Kongsberg Space & Surveillance.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Trace Gas Orbiter i det russisk-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars 2016 skal blant annet undersøke kilden til metan på Mars. Grafikk: ESA/ATG medialab </para></section>

Trace Gas Orbiter i det russisk-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars 2016 skal blant annet undersøke kilden til metan på Mars. Grafikk: ESA/ATG medialab 

Dermed har bedriften den faglige tyngden som trengs for å skape innovative løsninger, samt få prosjektene gjennom vanskelige faser, noe som kan skje i forbindelse med utvikling av utstyr til vitenskapelige romferder, fordi dette som oftest er komplisert teknologisk nybrottsarbeid.

- I tillegg har vi i samarbeid med Norsk Romsenter og ESA bygget opp en god forståelse av markedet for romteknologi, samt etablert tette relasjoner med de store aktørene innenfor europeisk romforskning og satellittproduksjon, sier Hauglie-Hanssen.

Ny teknologi på første ferd i rommet

Til MetOp SG-satellittene skal Kongsberg Space levere både teknologi som snur solcellepanelene, kalt Solar Array Drive Assembly, og mekanismer som peker satellittens kommunikasjonsantenne i riktig retning, kalt Antenna Pointing Mechanism.

- Vår Antenna Pointing Mechanism har Solar Array Drive Assembly som utgangspunkt, men er mer sammensatt, blant annet fordi den snur antennen i to akser i stedet for bare en, sier Hauglie-Hanssen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den europeiske kometjegeren Rosetta er dekket av mørk isolasjon for å holde på varmen langt ute i solsystemet. Landingssonden Philae er synlig i blått. Grafikk: ESA/J. Huart</para></section>

Den europeiske kometjegeren Rosetta er dekket av mørk isolasjon for å holde på varmen langt ute i solsystemet. Landingssonden Philae er synlig i blått. Grafikk: ESA/J. Huart

Kongsberg Space & Surveillance har jobbet med å utvikle det nye systemet de siste årene. Leveransen av Antenna Pointing Mechanism til MetOp-SG er den første av denne teknologien.

- Vi er svært stolte over å ha fått en så stor kontrakt på et system som er helt nytt, siden det vanligvis tar mange år. Dette viser stor tillit til både den teknologiske løsningen og til oss, sier Hauglie-Hanssen.

Nå sikter den norske bedriften mot blant annet Sentinel-satellittene som gjenstår å bygges i Copernicus-programmet og andregenerasjon-satellittene til det europeiske navigasjonssystemet Galileo.

- Våre planer er i stor grad rettet mot ESA og de store EU-programmene innen jordobservasjon og navigasjon, men vi bygger også videre mot rent kommersielle aktører, sier Hauglie-Hanssen.

Viktige værsatellitter for Norge

Kongsberg Space & Surveillance har vunnet to kontrakter på til sammen 23,6 millioner Euro for å levere Solar Array Drive Assembly og Antenna Pointing Mechanism til MetOp SG-satellittene.

MetOp SG består av seks satellitter som skal fly i formasjon på to satellitter hver. De skal ta over for og forbedre målingene fra dagens MetOp-satellitter som vil være i operasjon frem til tidlig på 2020-tallet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-3 måler blant annet temperatur, sirkulasjon, farge, bølgehøyde og fotosyntese i havet. Grafikk: ESA/ATG Medialab</para></section>

Sentinel-3 måler blant annet temperatur, sirkulasjon, farge, bølgehøyde og fotosyntese i havet. Grafikk: ESA/ATG Medialab

Dagens MetOp-satellitter har god dekning over nordområdene og er derfor noen av de viktigste værsatellittene for Norge. De eies og drives av den europeiske organisasjonen for bruk av værsatellitter, EUMETSAT.

Norge er medlem av EUMETSAT og har et stort miljø av både offentlige og private brukere av data og tjenester fra organisasjonens satellitter.

Også Kongsberg Norspace, samt flere andre norske bedrifter, skal levere teknologi til MetOp SG.

Kontakt

Christian Hauglie-Hanssen - Divisjonsdirektør for Kongsberg Space & Surveillance, Kongsberg Defence Systems - 920 60 043