Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Vellykket oppskyting for ny europeisk værsatellitt

Metop-B er den andre satellitten i en serie av nye europeiske værsatellitter til å bli skutt opp. De vil gi bedre værvarsel og viktige miljødata.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Oppskytingen av Metop-B skjedde fra kosmodromen i Bajkonur i Kasakhstan den 17. september 2012 med en Sojus-bærerakett.

Metop-B er den andre satellitten i en ny generasjon av europeiske værsatellitter i polar bane som blir skutt opp. Sammen med Europas nye værsatellitter i jordbane, Meteosat-satellittene, vil de gi vitale data av vær og atmosfære.

Den nye værsatellitten vil også sørge for kontinuitet i vær- og atmosfæredataene fra Metop-A, som ble skutt opp i 2006 og som nå har overlevd i rommet lenger enn forventet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Metop-satellittene går i polar bane og "ser" dermed været og atmosfæren over hele jorda.

Nå skal den nyoppskutte værsatellitten testes grundig før den begynner på sin operasjonelle tjeneste.

Investerer i infrastruktur i rommet

Oppskytingen av Metop-B skjer bare to og en halv måned etter at den nye værsatellitten MSG-3, som er en del av Meteosat-programmet, også ble skutt opp.

- Dette viser klart vitaliteten til de europeiske værsatellittprogrammene som har blitt utviklet i samarbeid mellom ESA og EUMETSAT, og medlemslandenes sterke vilje til å forbedre data som vil gi mer nøyaktig værvarsel og være viktige for å overvåke og forstå klimaendringene, sa Jean-Jacques Dordain, direktøren for den europeiske romorganisasjonen ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Ifølge Dordain viser slike satellittjenester tydelig den økonomiske og samfunnsnyttige verdien av å investere i infrastruktur i rommet.

Flere nye europeiske værsatellitter på vei

Volker Liebig, direktøren for ESAs jordobservasjonsprogram, sa:

- Siden Metop-B vil bli operasjonell mens Metop-A fortsatt er aktiv og fungerer godt, har kontinuiteten av disse satellittjenestene blitt sikret uten risiko for brudd i den viktige datastrømmen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Flere værsatellitter innen både Metop- og Meteosat-programmet vil bli skutt opp i årene som kommer.

Flere nye forskningssatellitter og miljøsatellitter

Metop- og Meteosat-satellittene er bare noen av de nye satellittseriene som gir oss viktig kunnskap om klimaet og miljøet på jorda.&nbsp;

Andre slike satellitter er Earth Explorer, en serie med nye forskningssatellitter. Satellittene som har blitt skutt opp i denne serien kartlegger tykkelsen og arealet av jordas ismasser (Cryosat), saltholdigheten i havet og fuktigheten i jordsmonnet på land (SMOS), og jordas tyngdefelt for alle typer høydemålinger (GOCE).

Norske forskere er med på validere og analysere dataene fra disse satellittene. Flere Earth Explorer-satellitter er på vei.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

I 2013 vil den første satellitten i Sentinel-serien bli skutt opp. De vil sørge for operasjonelle tjenester for overvåking av flere ulike sider ved miljø og klima og er en del av EU-kommisjonens program for miljøovervåking og samfunnssikkerhet, GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Norske bedrifter er med på å levere teknologi til disse satellittene.

Du kan lese mer om de nye Meteosat-, Earth Explorer-, og Sentinel-satellittene her:

Nye værsatellitter skal gi bedre værvarsel, Miljøvaktene i rommet, Satellitter for en levende planet

Bildene kan brukes fritt om de blir kreditert. Klikk på bildene for større versjon.