Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
THOR 7 er Telenor Satellite Broadcastings nye satellitt for kringkasting til Europa og bredbånd til havs og til Troll-basen i Antarktis. Illustrasjon: Telenor
Telenor

Vellykket oppskyting for THOR 7

Etter to utsettelser ble THOR 7, Telenors nye satellitt, skutt opp søndag kveld. Den skal sørge for kringkasting til Europa, samt bredbånd til havs og til Troll-basen i Antarktis.

THOR 7 eies og skal opereres av Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) og er bygget av det amerikanske firmaet Space Systems-Loral.

Den nye kommunikasjonssatellitten vil ved hjelp av 21 BSS-kanaler på Ku-båndet sørge for kringkastingsoverføringer til Norden, Sentral- og Øst-Europa. Ifølge Telenor er det et område som tilsvarer rundt 18 millioner husholdninger.

I tillegg vil 30 antennestråler med kommunikasjon i begge retninger på Ka-båndet gi høyhastighetsbredbånd til havs og offshore i Nordsjøen, Norskehavet, Middelhavet, Rødehavet, Østersjøen og den persiske gulf. Her ligger noen av verdens mest trafikkerte skipsruter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Oppskyting med Ariane 5-bærerakett fra Kourou i Fransk Guyana. Foto: ESA</para></section>

Oppskyting med Ariane 5-bærerakett fra Kourou i Fransk Guyana. Foto: ESA

I bane vil THOR 7 ha posisjonen 1 grad vest, som Telenors THOR-satellitter har hatt siden 1992 da Telenor kjøpte sin første satellitt. Den 4600 kilo tunge THOR 7 har kostet 1,6 milliarder kroner å bygge og skyte opp. Til gjengjeld har den en planlagt levetid på 15 år i rommet.

THOR 7 ble skutt opp av den europeiske romgiganten Arianespace sammen med den italiensk-franske kommunikasjonssatellitten SICRAL 2. Det skjedde med en Ariane 5-bærerakett fra den europeiske rombasen ved Kourou i Fransk Guyana.

Håper på vekst og nye satellittprosjekter

Etter oppskytingen gjenstår kun noen uker med siste verifisering før TSBcs operatører på Fornebu overtar kontrollen av THOR 7.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>THOR 7 under bygging hos amerikanske Space Systems-Loral. Den nye kommunikasjonssatellitten eies av og opereres av Telenor Satellite Broadcasting.</para></section>

THOR 7 under bygging hos amerikanske Space Systems-Loral. Den nye kommunikasjonssatellitten eies av og opereres av Telenor Satellite Broadcasting.

Prosjektleder for THOR 7 er Oddveig Tretterud ved TSBc. Hun har jobbet på prosjektet siden det startet for 5 år siden.

Prosjektlederen håper at når det skjer vil den nye satellitten gi selskapet solid vekst, sørge for økte inntekter og legge grunnlaget for flere satellittprosjekter i fremtiden.

- Arbeidet med THOR 7 har vært både utfordrende og morsomt, og det har vært spesielt interessant å se hvordan satellitten har vokst fram fra papirstadiet, gått gjennom en veldig utfordrende testfase, til den endelig fremstår som et ferdig produkt som sendes til oppskytingsbasen, sier Tretterud.

Video om byggingen av THOR 7 

Eget bredbånd til og fra Troll-basen i Antarktis

Space Norway, tidligere kalt Norsk Romsenter Eiendom, har langtidsleid kapasitet og en egen antennestråle på THOR 7.

Denne antennestrålen skal dekke den norske forskningsbasen Troll i Antarktis for å kunne sende store menger data fra basen og Kongsberg Satellite Services (KSAT) sin nedlesingsstasjon for lavbanesatellitter der, og formidle dem til satellittenes eiere og kunder over hele verden.

- Denne langtidsleien var en av de store faktorene for at Telenor kunne starte byggingen av THOR 7 og gjør det mulig å laste ned store mengder satellittdata også i Antarktis, sier Rune Sandbakken, seksjonssjef for satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

Fra før er KSATs bakkestasjon SvalSat på Svalbard en av verdens mest brukte nedlesingsstasjoner og benyttes både av NASA og ESA, for eksempel til forskningssatellittene Earth Explorers og miljøsatellittene Sentinel. Siden de aller fleste lavbanesatellitter går over både Arktis og Antarktis er det svært gunstig å få lastet ned data på begge disse stedene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>TrollSat, KSATs nedlesingsstasjon for satellitter ved den norske forskningsbasen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis. Foto: KSAT</para></section>

TrollSat, KSATs nedlesingsstasjon for satellitter ved den norske forskningsbasen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis. Foto: KSAT

I tillegg er THOR 7 den første THOR-satellitten til å bruke Ka-båndet til maritim toveis datakommunikasjon. Dette vil gi maritime brukere mulighet for mye mer datakapasitet til og fra land enn tidligere.

På 1 grad vest, den geostasjonære posisjonen som THOR 7 skal bruke, ser satellitten hele Europa og Afrika, samt Midtøsten og deler av Asia og Nord- og Sør-Amerika.

- Dermed er det en optimal og ettertraktet posisjon for geostasjonære kommunikasjonssatellitter, sier Sandbakken.

På denne posisjonen finnes allerede TSBc sine satellitter THOR 5 og THOR 6, samt Intelsat 10-02.A, som alle brukes til TV- og radiokringkasting, samt datakommunikasjon.

De to norske bedriftene JOTRON AS og Maritime Communications Partner har spesialisert seg på systemer som gir bredbånd og mobiltelefoni til sjøs.

Kontakt

Rune Sandbakken - seksjonssjef for satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 26 / 97 98 51 22

Karen Sylte Hammaren - Kommunikasjonsrådgiver ved Telenor Broadcast Holding -  975 95 610