Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Velkommen til rom- og klimakonferanse i Oslo 23.- 25. mai!

Politikere og eksperter fra hele verden samles i Oslo 23.-25. mai for å utforske romteknologiens rolle i kampen mot klimaendringene.

Hvordan kan satellitter støtte handlingsplanene til lokale myndigheter? Hvordan hjelper Norge til med å redusere avskoging i tropene? Hvordan forbereder øystaten Tuvalu seg på at havet kan sluke landet? 

Mer enn 500 deltakere fra 43 land kommer til Global Space Conference on Climate Change (GLOC 2023) for å diskutere disse og mange lignende spørsmål. Konferansen arrangeres av International Astronautical Federation (IAF) sammen med Norsk Romsenter, og åpnes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Verdensrommet spiller en vesentlig rolle i kampen mot klimaendringene. 60 prosent av de essensielle klimavariablene overvåkes av satellitter. Det er faktorer som brukes til å forstå klimaendringene, hvordan de vil utvikle seg i fremtiden, og hva som kan gjøres med dem.

- ­ GLOC 2023 har som mål å samle beslutningstakere fra ulike nasjoner og representanter fra romorganisasjoner, forskning og industri. Vi ønsker en dialog om hvordan de mange innovative teknologiske løsningene og tjenestene i romsektoren kan utnyttes i klimaspørsmål, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Konferansen ønsker å nå utover romindustrien, til dem som jobber med klimaendringer hver dag, fordi romindustrien har mye mer å bidra med til klimaspørsmål og tiltak enn det den blir brukt til nå. 

- Vi ønsker virkelig at dette skal være en annerledes konferanse der vi diskuterer løsninger og politikk i forbindelse med klimaendringer. Spesielt hvordan romsektoren kan bidra, og hvordan mulighetene best kan kommuniseres til beslutningstakere og allmennheten over hele verden, sier Hauglie-Hanssen.

Ulike lands behov

Brukerorientering står spesielt i fokus på den første dagen av konferansen.

Det er viktig å forstå hvilke behov de ulike landene som er spesielt rammet av klimaendringer har, og hvilke forutsetninger de har for å kunne ta romteknologi og relaterte tjenester i bruk.

Den første dagen av konferansen handler derfor mye om de store og overordnete spørsmålene som vi kanskje ikke alltid har løsninger på, men som gir oss rammer for å diskutere andre og mer konkrete og tekniske temaer senere på konferansen.

Overleveres til neste klimatoppmøte

Siden formålet med GLOC 2023 er å nå utover romsektoren, har konferansen også en ambisjon om å resultere i noe konkret og handlingsorientert som kan overleveres til COP28, FNs neste store klimatoppmøte i Dubai i vinter.

- Vårt videre mål er at diskusjonene og løsningene som finner sted under GLOC 2023 skal legges frem på FN-konferansen COP28 i Dubai i november senere i år, sier Hauglie-Hanssen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Bilde av Andesfjellene i det sørlige Peru, tatt av den koreanske satellitten Kompsat-2. Foto: KARI/ESA</para></section>

Bilde av Andesfjellene i det sørlige Peru, tatt av den koreanske satellitten Kompsat-2. Foto: KARI/ESA

Undertemaet for konferansen er Ild og is, og fokuserer spesielt på løsninger på klimaendringer i både polare og tropisk strøk.

Her er jordobservasjon og overvåking av klima og miljø ved hjelp av satellitter sentralt.

Du kan lese mer om konferansen her.

Du finner programmet her og påmelding her.

Det kom inn mer enn 400 forslag til presentasjoner for konferansen, så mange at en ekstra parallell serie med foredrag ble lagt til programmet.

- Romindustrien selv er veldig opptatt av klimaendringer, og ønsker å bidra til å utvikle tjenester og løsninger slik at vi bedre kan forstå det som skjer, og beskytte mennesker og ressurser, sier Ole Dokka fra Rocket Grace og prosjektleder for konferansen.

En annerledes romkonferanse

- Vi sikter på at dette skal være en annerledes romkonferanse, sier Dokka.

Derfor er også det typiske konferanseformatet endret, med foredragsscenen plassert midt i salen og publikum på alle sider rundt. Her vil kameraer gjøre at alle får med seg det som presenteres, selv når foredragsholderen er vendt mot en annen side av rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Algeoppblomstring i havet utenfor Nord-Norge. Foto: ESA.</para></section>

Algeoppblomstring i havet utenfor Nord-Norge. Foto: ESA.

- Vi ønsker også å få til dynamisk ordveksling mellom deltakerne i paneldebattene, noe moderatorene vil reflektere, sier Dokka.

Det blir dessuten kulturelle innslag, både under åpningsseremonien på konferansen, gallamiddagen på Bygdøy og mottakelsen i Oslo Rådhus.

- Vi håper dette vil gi en fin ramme rundt konferansen og være spesielle opplevelser som vil bli husket av deltakerne, sier Dokka.

Kontakt

Marianne Moen, kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter
Marianne.moen@spaceagency.no
Mobil: 48063743