Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Wargo-krateret på månen. Finnes det vann i form av is i dype og mørke kratre på månen?
NASA

Vanskelig å bruke vannet på månen

Månen kan ha mye vann, men det kan være mye mindre tilgjengelig for månefarere og månebaser enn tidligere antatt.

De store romorganisasjonene ønsker seg tilbake til månen og planene for fremtidige månefartøy og måneferder er allerede klare.

Tidligere undersøkelser har indikert at det finnes store mengder vannmolekyler på månen og at disse kan samle seg opp på svært kalde steder på overflaten.

Kanskje finnes det til og med vann i form av is nede i dype og skyggefulle kratre nær polene på månen. Kan dette vannet brukes av fremtidige månefarere og månebaser?

Bundet til mineraler?

Men nå viser en ny analyse at vannet på månen ser ut til å være jevnt fordelt og er ikke begrenset til et bestemt område eller type terreng.

Grunnen til dette er at kanskje finnes vannet på månen hovedsakelig i form av hydroksyl, OH. Dette er et molekyl som reagerer svært lett med andre forbindelser.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Så mørkt blir det under natten på månen og den varer i 14 jorddager. Grafikk: JAXA/NHK</para></section>

Så mørkt blir det under natten på månen og den varer i 14 jorddager. Grafikk: JAXA/NHK

Dermed kan vannmolekylene på månen for det meste være bundet til mineraler på eller under overflaten.

Heller ikke den lille mengden H2O som muligens eksisterer på månen finnes løst tilgjengelig på overflaten.

Dannes av solvinden

De nye resultatene tyder på at OH og H2O dannes når solvinden, strømmen av elektrisk ladde partikler som solen hele tiden sender ut og som påvirker alle planetene i solsystemet, treffer månens overflate.

Noe av dette hydroksylet og vannet kan også komme fra månen selv, fra mineraler som har hatt OH eller H2O i seg fra den gang månen ble til.

-Dette er vitenskapelige spørsmål som det er svært vanskelig å svare på og som vi trenger mer data fra fremtidige måneferder for å kunne avgjøre, sier John Keller, prosjektforsker for NASAs månesonde Lunar Reconnaissance Orbiter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det planlagte romfartøyet Orion ved en base i L2-punktet på månens bakside. Illustrasjon: NASA</para></section>

Det planlagte romfartøyet Orion ved en base i L2-punktet på månens bakside. Illustrasjon: NASA

Kunnskap om vannet på månen og i hvilken form det finnes, kan hjelpe oss å forstå hvordan vann oppstod i solsystemet og hva som har skjedd med det på andre himmellegemer.

Den europeiske romorganisasjonen ESA ønsker seg forslag fra bedrifter i Europa til teknologi som kan brukes på månen.