Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den norske bedriften Indra Navia AS lager et nytt internasjonalt landingssystem som vil øke effektiviteten, redusere forsinkelser og gi mindre CO2-utslipp og støy. Foto: Indra Navia AS
Indra Navia AS

Utvikler fremtidens internasjonale landingssystem

Det gjør Indra Navia AS med støtte fra Norsk Romsenter og ESA.

Indra Navia AS sitt Ground-Based Augmentation System (GBAS) er et nytt landingssystem for fly. Det er basert på satellittnavigasjon og bruker i dag amerikanske GPS. På sikt vil det nye landingssystemet også bruke europeiske Galileo, som Norge er med i.

- Ved hjelp av GBAS kan fly lande med kortere separasjon når det er dårlig sikt, sier Hans Christian Guren, direktør for navigasjon i Indra Navia AS.

Det vil gi høyere effektivitet på rullebanen og færre forsinkelser. Innflygingsrutene vil også bli kortere og således føre til redusert utslipp av CO2 fra flyene. I tillegg vil det være lettere å få til innflyginger som gir mindre støy i områdene rundt flyplassen.

- Alt dette er viktig for flyplasser og flyselskaper som slik kan opprettholde full trafikk uansett værforhold, sier Guren. For flyselskapene betyr det også lavere kostnader og mer fornøyde kunder.

- Det er stor interesse for GBAS internasjonalt. Vi har over lang tid vært ledende i verden på landingssystemer, så for oss representerer teknologiskiftet en stor forretningsmulighet med betydelig eksportpotensial, sier Guren.

Finansiell og teknisk kompetent støtte viktig

Siden det nye landingssystemet er helt kritisk for flysikkerheten, er det ekstremt høye krav til test og verifikasjon av teknologien, noe som krever en lang og omfattende prosess.

- Dette innebærer en nitidig gransking av programvaren og elektronikken som inngår i produktet, og tunge sikkerhetsanalyser, sier Guren.

GBAS må også sertifiseres hos luftfartsmyndighetene før det kan tas i operativ bruk. Landingssystemet har derfor vært under utvikling i 10 år, og det vil ta ytterligere 3-5 år før det er sertifisert.

Utviklingen har hele tiden vært støttet av blant annet følgemidler fra Norsk Romsenter og den europeiske romorganisasjonen ESAs frivillige programmer.

- For så tunge og langsiktige investeringer med så krevende omfang og varighet som dette, er det å ha offentlig med-finansiering helt avgjørende, sier Guren.

Moderkonsernet Indra har satset tungt på utviklingen, og kunne ikke tatt så høy risiko uten den årelange støtten fra blant annet Norsk Romsenter og ESA.

- Også den høye tekniske kompetansen i miljøene som støtter oss har vært viktig for hele utviklingsprosessen, sier Guren.

Videre støtte fra Norsk Romsenter, ESA og andre, er nå helt avgjørende for at Asker-bedriften skal holde seg i forkant av konkurrentene, og bevege seg raskere mot et ferdig sertifisert produkt som er klar for salg og operativ bruk på flyplasser over hele verden.

Testet på Gardermoen, Frankfurt og Hong Kong

Det nye innflygingssystemet testes allerede på Gardermoen og den internasjonale lufthavnen i Frankfurt. I tillegg utførte Indra høsten 2018 vellykkede testflygninger av GBAS ved en av verdens største flyplasser, Hong Kong International.

- At GBAS på sikt vil erstatte nåværende teknologi for landingssystemer er allment akseptert i bransjen, sier Guren. Indra er nå i en posisjon hvor de leder utviklingen på leverandørsiden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Indra Navia AS sin mast på Gardermoen som brukes til å teste det nye landingssystemet GBAS. Foto: Indra Navia AS</para></section>

Indra Navia AS sin mast på Gardermoen som brukes til å teste det nye landingssystemet GBAS. Foto: Indra Navia AS

Firmaet har inngått et strategisk samarbeid med Airbus og en rekke organisasjoner med ansvar for flysikkerhet i Europa. Formålet er å få på plass nødvendig infrastruktur.

- Parallelt med at vi utvikler teknologien, jobber flyprodusentene med installering av nødvendige mottakere i flyene, og flyplassene forbereder investeringene de må gjøre på bakken, sier Guren.

Har økt flysikkerheten også i Norge

Indra Navia AS er et norsk industriselskap som har røtter helt tilbake til 1916.

Deres 200 ansatte i Asker leverer høyteknologiske løsninger for kommunikasjon mellom bakke og fly, landingssystemer for fly, og systemer for kontrolltårnene på flyplasser.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril</para></section>

Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril

Det norske firmaet er datterselskap i det spanske konsernet Indra som er en ledende leverandør av blant annet luftfartsinfrastruktur og romteknologi globalt.

Satellittbaserte landingssystemer levert av Indra brukes også på kortbaneflyplasser i Norge og har vært med på å øke sikkerheten her.

Kontakt

Hans-Christian Guren – Direktør for navigasjon – Indra Navia AS – 93 05 41 56

Kjersti Moldeklev - Seniorrådgiver, navigasjon - Norsk Romsenter - 22 51 18 05