Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Inne i Orion-kapselen der astronautene skal sitte. Foto: NASA/R. Markowitz
NASA/R. Markowitz

Usikkerhet rundt Trumps romplaner

Hva vil den nye presidenten bety for USAs romaktiviteter og planer for fremtiden?

- I USA skifter den nye presidenten ut ledelsen i omtrent alle statlige bedrifter og organisasjoner for å sikre at ny politikk blir gjennomført som planlagt, sier Erik Tandberg, sivilingeniør og romfartsekspert ved Norsk Romsenter.

Dette inkluderer NASA, hvor mye kan bli endret også i allerede påbegynte romprogrammer og prosjekter. Kanskje er det spesielt vanskelig for en organisasjon som har langsiktige planer og utformer romfartøy og vitenskapelige instrumenter tiår før de skytes opp.

Den nye presidenten utnevner både ny leder og nestleder for NASA.

- Så langt vet vi lite om Trump-administrasjonens tanker for det amerikanske romprogrammet og hvem som skal lede NASA, men enkelte navn har kommet opp som mulig ny leder for romorganisasjonen, sier Tandberg.

Les også Pål Brekkes kronikk i Agderposten 28. januar 2017 om Trumps romplaner.

Aktuelle som ny NASA-sjef

En av disse er Jim Bridenstine. Han har tjenestegjort som pilot i den amerikanske marinen og har støttet opp om NASA siden han ble valgt inn i Kongressen i 2012. Blant annet synes han at det skal bli lettere å sette i gang kommersielle romferder og at NASA skal dra tilbake til månen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NASA har planer om å sende romfarere til Mars en gang på 2030-tallet. Grafikk: NASA/JSC</para></section>

NASA har planer om å sende romfarere til Mars en gang på 2030-tallet. Grafikk: NASA/JSC

En annen mulig NASA-sjef er Robert S. Walker. Han var medlem av kongressen i 20 år og ledet blant annet dens Committee on Space, Science and Technology. I dag er han Trumps hovedrådgiver for romspørsmål.

Walker har uttalt at han vil USA skal satse mer på bemannet romfart og utvikling av ny teknologi for dette. Han ønsker også mer kommersiell virksomhet i lav jordbane og nedprioritering av forskning på jordas store systemer.

Andre aktuelle navn er Mike Griffin, som var NASAs sjef under George W. Bush, og Mark Albrecht, som var Bush sin rområdgiver. Eileen Collins, den første kvinnelige kommandøren på romferga, nevnes også som mulig ny romsjef. Det samme gjelder folk som allerede jobber i NASA.

Månen, Mars eller asteroide?

I dag har NASA planer om å sende romfarere til Mars rundt midten av 2030-tallet. Utviklingen av et nytt romfartøy for transport av astronauter til månen og lenger ut i rommet, Orion, er godt i gang.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den nye amerikanske romkapselen Orion under en fallskjermtest i 2016. Foto: NASA</para></section>

Den nye amerikanske romkapselen Orion under en fallskjermtest i 2016. Foto: NASA

Det samme gjelder den store bæreraketten Space Launch System, som skal skyte opp romfarere til månen eller Mars.

- Hva som nå skjer med disse programmene er ennå uvisst, sier Tandberg.

Da Obama ble president kansellerte han Bush sitt Constellation-program som skulle ta romfarere tilbake til månen. I stedet lanserte han Asteroid Redirect Mission, som skulle lande mennesker på en asteroide i stedet. Nå kan dette programmet bli kansellert.

Hva skjer med jordforskningsprogrammet?

Kanskje knytter det seg aller mest spenning rundt NASAs forskning på jordas klima og miljø.

Walker og en annen av Trumps rområdgivere har uttalt at de mener NASA bør fokusere mindre på jorda og mer på rommet, og at forskning på jordas store systemer bør gjøres av organisasjoner som National Oceanic and Atmospheric Administration og United States Geological Survey.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Isbremmen Crosson i Vest-Antarktis med Mount Murphy i bakgrunnen sett fra NASAs fly i Operation IceBridge. Foto: NASA/OIB/Michael Studinger</para></section>

Isbremmen Crosson i Vest-Antarktis med Mount Murphy i bakgrunnen sett fra NASAs fly i Operation IceBridge. Foto: NASA/OIB/Michael Studinger

- Dermed er det høyst usikkert hva som vil skje med NASAs jordforskningsprogram, som dekker kun 10 prosent av NASAs budsjett, men som likevel er viktig for oss her på jorda, sier Tandberg.

Det vil ennå ta tid før en ny leder og nestleder for NASA blir kunngjort. Men med republikansk flertall i Kongressen, kan det bli lettere å få gjennom store endringer i USAs romplaner for en republikansk president.

- Vi har lite håndfast informasjon så langt om Trump-administrasjonens planer for rommet, men jeg ser frem til å få vite mer om hvem som blir ny NASA-sjef og hvilke planer som vil legges frem for den amerikanske romvirksomheten, avslutter Tandberg.

Kontakt

Erik Tandberg - Sivilingeniør og romfartsekspert - Norsk Romsenter - 22 51 18 33