Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
#Hack4no er en årlig idékonkurranse hvor deltakerne bruker satellittdata. Grafikk: #hack4no
#hack4no

Unge innovatører konkurrerte med satellittdata

På idékonkurransen #hack4no møttes innovatører, bedrifter og etater.

#Hack4no er en idékonkurranse og hackathon som holdes hvert år på Hønefoss. Årets #hack4no gikk av stabelen 26. og 27. oktober 2018 og samlet 650 studenter, utviklere, gründere, designere, og datainteresserte barn og ungdommer.

De voksne deltakerne konkurrerte om å utvikle de beste appene og løsningene som bruker fritt tilgjengelige data fra det offentlige.

Imens hadde de unge deltakerne samlinger om blant annet programmering av roboter og klær, og laget spill, Youtube-videoer og droner.

Årets #Hack4no ble arrangert av Kartverket og Universitetet i Sørøst-Norge, sammen med 20 andre offentlige etater og teknologivirksomheter.

Det ble delt ut pengepremie til de to beste idéene, samt en jurypris og priser fra noen av de individuelle dataleverandørene. Norsk Romsenter var en av disse.

Satellittdata og endringer over tid

- I år var det mellom 60 og 70 personer som deltok på selve idékonkurransen, sier Anja Strømme, seniorrådgiver innen jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Hun var med på Norsk Romsenters stand på #hack4no og en av dem som plukket ut vinnerne av Norsk Romsenters pris.

To av lagene brukte satellittdataene som Norsk Romsenter hadde med seg. Disse dataene kom fra Copernicus, det europeiske programmet som holder øye med jordas miljø og klima ved hjelp av satellitt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Anja Strømme ved Norsk Romsenter forteller om norske satellittdata til deltakere på #hack4no 2018. Foto: #hack4no</para></section>

Anja Strømme ved Norsk Romsenter forteller om norske satellittdata til deltakere på #hack4no 2018. Foto: #hack4no

Data fra Copernicus er fritt tilgjengelige på Satellittdata.no.

På #hack4no laget den ene gruppen, SatLab, en automatisert analyse av endringer i satellittdata over tid. Disse dataene dreide seg om alt fra veibygging og konstruksjon av bygninger, til pløying av jordbruksområder over tid og hogst av skog.

Det andre laget, som kalte seg United Nations Treaties, hadde idéer til hvordan brudd på FN-avtaler kan oppdages og rapporteres. Eksempler på dette er hugging av regnskog, spredning av ørken eller brann i flyktningleire. Også dette prosjektet ville se på endringer i satellittdata over tid.

Oppdaterte satellittdata annenhver dag

- Før var det vanskelig å få jevnlig oppdaterte og lange tidsserier med satellittdata over Norge, men med dagens Copernicus-satellitter får vi ferske data nesten annenhver dag, sier Strømme.

Da blir det viktig å automatisere analysen av endringer av satellittdata over tid. Slik kan satellittdataene også bli til nye produkter og applikasjoner.

Vinneren av Norsk Romsenters pris på #hack4no 2018 var SatLab.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Anja Strømme ved Norsk Romsenter gratulererer SatLab, vinnerne av Norsk Romsenters pris på #hack4no 2018. Foto: #hack4no</para></section>

Anja Strømme ved Norsk Romsenter gratulererer SatLab, vinnerne av Norsk Romsenters pris på #hack4no 2018. Foto: #hack4no

- De hadde det teknisk best gjennomførte prosjektet totalt, sier Strømme.

Vinneren av #hack4no 2018 som helhet var gruppen SafeRoads. De laget en web-løsning som brukte maskinlæring til å forutse hvilke veistrekninger som var ekstra utsatte for trafikkulykker og når. Til denne analysen brukte de blant annet historiske data om vær, veier og registrerte ulykker.

Jobbet, spiste og konkurrerte sammen

I konkurransen deltok både lag som hadde gått sammen på forhånd, og lag som ble dannet på selve hackathonet fordi de ønsket å bruke de samme dataene eller ville jobbe med den samme idéen.

- På nettsidene til #hack4.no står det hvem som kommer slik at deltakerne vet på forhånd hvilke typer data som blir tilgjengelige på konkurransen, sier Strømme.

Lagene startet med å formulere idéene sine og presentere disse på fredags morgen. Deretter jobbet de resten av dagen og gjennom natten med å gjøre idéene sine om til et produkt. Lørdags ettermiddag var fristen for arbeidet over og de beste produktene ble presentert og premiert.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Her deles hovedpremien ut til vinnerne av #hack4no 2018, Safe Roads. Foto: #hack4no</para></section>

Her deles hovedpremien ut til vinnerne av #hack4no 2018, Safe Roads. Foto: #hack4no

På hackathonet var det både mange studenter og nyutdannete, samt representanter for bedrifter som var på jakt etter nye folk. Her møttes de, konkurrerte og spiste sammen, på det som var en god møteplass.

Ønsker å nå ut til flere bedrifter

- Norsk Romsenter er med på slike arrangementer for å nå ut til flere idèskapere og bedrifter som fra før ikke kjenner satellittdata spesielt godt, men som kan bruke disse i nye produkter, løsninger eller tjenester, sier Strømme.

Derfor holder Norsk Romsenter også ulike idékonkurranser for bruk av satellittdata.

Norsk Romsenter støtter også Innovasjon Norges jakt på nye bedrifter som vil bruke satellittdata i sine produkter.

Den europeiske romorganisasjonen ESA startet nylig et eget innovasjonssenter i Norge. ESA BIC støtter norske bedrifter som vil bruke data eller teknologi fra rommet til nye produkter og tjenester på jorda.

Kontakt

Anja Strømme – Seniorrådgiver, jordobservasjon - Norsk Romsenter - 22 51 18 06 / 957 91 746