Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Deltakerne på AMASE-ekspedisjonen 2013 tar seg en pust i bakken i det Mars-liknende landskapet på Svalbard. Foto: AMASE
AMASE

Undersøkte Mars-aktige mineraler på Svalbard

AMASE-ekspedisjonen tester instrumenter som skal til Mars. I år undersøkte de vannholdige leirmineraler av liknende type som kan finnes på vår naboplanet.

Svalbard er et av de stedene på jorda som likner aller mest på Mars. Den arktiske øygruppen har et bredt utvalg av geologiske lokaliteter som kan brukes til å belyse mange av problemstillingene som er viktige for å forstå Mars.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Deltakerne på AMASE 2013 tester instrumenter og prosedyrer som skal til Mars i høyden på Svalbard. Foto: AMASE</para></section>

Deltakerne på AMASE 2013 tester instrumenter og prosedyrer som skal til Mars i høyden på Svalbard. Foto: AMASE

- Blant annet har Svalbard vulkaner som har hatt utbrudd i et svært kaldt permafrostmiljø, og som er det eneste kjente stedet med mineraler identisk til de vi finner i Mars-meteoritter, sier Hans Amundsen, geolog og leder for AMASE-ekspedisjonene.

Et kaldt og tørt Arktisk ørkenklima gjør også at lokalitetene er godt bevart og ikke brutt ned av biologiske prosesser.

Derfor drar AMASE (Arctic Mars Analog Svalbard Expedition) hvert år til Svalbard for å sette utstyr og forskningsprosedyrer som skal til Mars på en realistisk prøve.

Instrumenter til europeisk Mars-prosjekt

I år testet ekspedisjonen blant annet et kamera (PanCam), mikroskop (CLUPI), og et Raman-spektrometer som analyserer mineraler. Disse er alle en del av den europeiske romorganisasjonen ESAs ExoMars-prosjekt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Instrumenter som skal til Mars settes opp for testing på Svalbard under AMASE 2013. Foto: AMASE</para></section>

Instrumenter som skal til Mars settes opp for testing på Svalbard under AMASE 2013. Foto: AMASE

- Vi prøvde disse instrumentene på flere lavastrømmer ulike steder på Svalbard, noen av dem i opp mot 1000 meters høyde, sier Amundsen.

ExoMars-instrumentene vært med på tidligere AMASE-turer, men i år ble de utprøvd på ulike vannholdige leirmineraler, av liknende typer som finnes på Mars og som kan gi pekepinn på hva som hendte med de store mengdene vann som en gang fantes der.

I dag er vår røde naboplanet en gold steinørken, men forskerne mener at det fortsatt kan finnes vann i form av is under overflaten.

Og der det er vann, kan det være mikrobiologisk liv. Derfor er forskerne så opptatt av å forstå samspillet mellom stein og vann i Mars sin historie .

Mest mulig mobil og i høyden

For at ekspedisjonen skulle være mest mulig mobil og kunne arbeide på vanskelig tilgjengelig områder i opptil 1000 meter over havet, var det kun en håndfull personer med til å operere instrumentene. Fem andre støttet ekspedisjonen på ulike vis.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Teltleiren og helikopteret som AMASE 2013 brukte på Svalbard. Foto: AMASE</para></section>

Teltleiren og helikopteret som AMASE 2013 brukte på Svalbard. Foto: AMASE

- Tidligere har vi hatt opp mot 30 deltakere, bodd på en isbryter og seilt fra sted til sted, men i år bodde vi i teltleir og ble fraktet med helikopter dit vi skulle, sier ekspedisjonslederen.

Årets AMASE startet i Ny-Ålesund, der instrumentene ble testet for å være sikker på at de virket som de skulle.

Deretter dro ekspedisjonen til Woodfjorden og satte opp teltleir der. Derfra fløy de til ulike lokasjoner, blant annet vulkanen Sigurdfjell.

- Det var en del tåke og enkelte dager ekspedisjonen ikke kunne fly på, men stemningen var god og deltakerne fikk nok arbeidsdager til at testingen ble vellykket, avslutter Amundsen.

Forskere fra ESA og NASA i tverrfaglige grupper

AMASE-ekspedisjonen ble grunnlagt av Hans Amundsen og hans firma Earth and Planetary Exploration Services i 2003.

Ekspedisjonen er et av de få prosjektene der forskere og ingeniører fra både ESA og NASA kommer sammen og arbeider i tverrfaglige grupper.

AMASE mottar støtte fra både Norsk Romsenter og ESA.

Du kan lese hvordan det hele begynte her.

Kontakt:

Hans Amundsen - Vestfonna Geophysical - 900 43 976