Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA
ESA

Uante muligheter med ny miljøsatellitt

Den nye Copernicus-satellitten Sentinel-2B skal holde øye med vegetasjon, vassdrag og breer. Copernicus-programmet gir store muligheter for nye tjenester og applikasjoner.

Natt til tirsdag 7. mars 2017 klokken 02.49 norsk tid ble miljøsatellitten Sentinel-2B skutt opp. Det skjedde med en Vega-bærerakett fra den europeiske rombasen i Kourou i Fransk Guyana.

Den nye satellitten ser i alle farger, samt nær-infrarødt, en bølgelengde der klorofyllet i planter er spesielt godt synlig.

Derfor skal Sentinel-2B holde øye med ulike former for vegetasjon og plantedekke, fra skog og eng til dyrket mark med forskjellige avlinger for å sjekke utbredelse, plantehelse, vekst og mye mer.

Også innsjøer, elver, kystområder, strandsoner, våtmarksområder, vannkvalitet og algevekst samt utbredelse av snø og is synes godt i fargespekteret til denne satellitten.

Sentinel-satellittene er en del av Copernicus, det store europeiske programmet for ressursforvaltning, miljø- og klimaovervåking og sivil sikkerhet, som også Norge er med i.

En revolusjon av satellittdata

Sentinel-2B er tvillingsatellitten til Sentinel-2A som ble skutt opp i 2015.

- Et full operativt Copernicus-system krever to satellitter som går i samme bane men dekker det samme området på ulike tidspunkt, sier Einar-Arne Herland, fagsjef for jordobservasjon hos Norsk Romsenter.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7oE2rVp0OX8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

To like satellitter i samme bane betyr dobbelt så god dekning. Over Norge vil Sentinel-2-satellittene kunne dekke det samme området omtrent annenhver dag.

- Dette vil gi en enormt god dekning sammenliknet med tidligere og betyr også at mengden data som kommer er mye større enn før, sier Herland. Han nøler ikke med å kalle det for en revolusjon av satellittdata.

Også radarsatellittene Sentinel-1A og Sentinel-1B utgjør et slikt tvillingpar. På sikt får også havsatellitten Sentinel-3A en tvilling.

Garantert datatilstrømming betyr alt

Norske etater, som Norges vassdrags og energidirektorat, Miljødirektoratet og Kartverket, bruker data fra Sentinel-2A.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Dette er det første bildet som er offentliggjort av Oslo tatt fra Copernicus-satellitten Sentinel-2A. Foto: Copernicus Sentinel data 2015</para></section>

Dette er det første bildet som er offentliggjort av Oslo tatt fra Copernicus-satellitten Sentinel-2A. Foto: Copernicus Sentinel data 2015

Flere og flere etater interessert i å bruke data fra Sentinel-2 og de andre satellittene i Copernicus.

- Vi ser en økende interesse og engasjement fra etatene når de oppdager at Sentinel-satellittene ikke er forskningssatellitter men operasjonelle satellitter med garantert datatilstrømming, noe som betyr alt for brukerne, sier Herland.

Meteorologisk institutt har en node som tar i mot data fra hele Copernicus-programmet. Gjennom denne har norske brukere tilgang til en enorm mengde satellittdata som er tilgjengelig for alle og helt gratis.

Hackathon og innovasjonskonkurranser

- Den store og jevnt oppdaterte mengden data i Copernicus åpner for helt nye bruksområder og muligheter for innovasjon, og det er bare fantasien som setter grenser for hva de kan brukes til, sier Herland.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Miljøsatellitten Sentinel-2B stenges inne bak dekselet på Vega-bæreraketten som skjøt satellitten opp 7. mars 2017. Foto: CNES </para></section>

Miljøsatellitten Sentinel-2B stenges inne bak dekselet på Vega-bæreraketten som skjøt satellitten opp 7. mars 2017. Foto: CNES 

For å få Copernicus-dataene ut til utviklere og innovatører som ikke allerede jobber med miljøovervåking og satellitter, vil Norsk Romsenter være til stede ved hackathonet Hack4No. Hack4No skjer i Kartverkets lokaler på Hønefoss den 27. og 28. oktober 2017.  

Det er ikke bare data fra Copernicus som kan brukes i nye digitale tjenester eller mobilapplikasjoner, men også muligheten til å kombinere disse med informasjon fra andre kilder, som for eksempel kart fra Kartverket eller navigasjonskoordinater fra Galileo.

- Selv om Copernicus opprinnelig ble utviklet for offentlige etater har mange land, inkludert Norge, ambisjoner om at dette programmet skal føre til innovasjon og verdiskapning også i privat sektor, sier Herland.

Norsk Romsenter støtter ulike konkurranser innen innovasjon og utvikling av nye bruksområder og tjenester basert på satellittdata, som European Satellite Navigation Competition.

Kontakt

Einar-Arne Herland - Fagsjef, jordobservasjon - Norsk Romsenter - 22 51 18 38