Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Ole Dokka, Spaceport Norway

Tverrindustrielt møte på Spaceport Norway

Flere industrisektorer samles på Spaceport Norway for å skape fremtidens produkter og tjenester basert på kunnskap fra rommet.

- Data fra Copernicus-satellittene vil gi oss ny viten om jorda som vi ikke har kunnet se i sammenheng tidligere, og gjøre det mulig å ta beslutninger på et helt annet nivå, sier Ole Dokka. Han leder utviklingen av konferansen Spaceport Norway som skal holdes i Stavanger Forum 18. til 21. juni 2017.

I dag benytter flere norske etater og forskningsinstitusjoner dataene fra Copernicus-programmet til å holde øye med skipstrafikk, lage havisvarsel, forske på tykkelsen og utbredelsen av polarisen, kartlegge breer, overvåke skredfare, flom, skog- og jordbruksområder, og mye mye mer.

Men Copernicus-dataene åpner også for helt nye bruksområder og utvikling av tjenester og applikasjoner på tvers av industrielle sektorer. 

- Copernicus-dataene har et enormt potensial for innovasjon og verdiskapning for høyteknologiske sektorer som energiindustrien, men også innen jordbruk, skogbruk, havbruk, infrastruktur, finans og mer, sier Dokka.

Derfor skal representanter fra mange ulike industrier komme sammen på Spaceport Norway for å undersøke mulighetene for utvikling av nye ideer og ny verdiskapning ved bruk av data eller annen kunnskap fra rommet.

Påmelding til Spaceport Norway finner du her.

Kunstig intelligens for ekstreme mengder satellittdata

Det vil ikke bare komme nye typer data over jordas miljø fra Copernicus-satellittene, men også en mengde data som er så stor at flere land, deriblant Norge, har opprettet egne sentre for å behandle denne datamengden.

Kanskje kan den kommende revolusjonen innen kunstig intelligens og maskinlæring hjelpe til med å håndtere en slik enorm mengde informasjon.

- Her ligger det et stort potensial for å utvikle tjenester og produkter som ingen har kunnet forestille seg før nå, ja til og med starte nye kjeder av verdiskapning, og derfor vil vi også ha med oss databedrifter og teknologiske innovatører på konferansen, sier Dokka.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Skyskraperen Millennium Tower (midt på bildet) i San Francisco synker med mer enn 5 cm per år (røde punkter). Bygningene rundt beveger seg nesten ikke (grønne punkter). Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2015–16)/ESA SEOM INSARAP study/PPO.labs/Norut/NGU</para></section>

Skyskraperen Millennium Tower (midt på bildet) i San Francisco synker med mer enn 5 cm per år (røde punkter). Bygningene rundt beveger seg nesten ikke (grønne punkter). Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2015–16)/ESA SEOM INSARAP study/PPO.labs/Norut/NGU

Norge har allerede gjort seg bemerket på verdensbasis når det gjelder innovativ bruk av data fra Copernicus. For eksempel fikk Norut, PPO.Labs og NGU oppmerksomhet i internasjonale medier da de viste at en stor skyskraper i San Francisco holder på å synke.

Dokka ser store muligheter for Norge innenfor den nye satellittdatarevolusjonen og hvordan norske bedrifter kan posisjonere seg i et slikt landskap, ikke minst med tanke på hva vi skal leve av i fremtiden.

- Norge har brukt 50 år på å bygge opp en industri og kompetanse som er verdensledende på sitt felt, det gir oss en unik mulighet til å utvikle våre neste 50 år, og er en mulighet vi absolutt bør benytte oss av, sier Dokka.

Derfor er også politikere på nasjonalt og regionalt nivå invitert til konferansen. En av dem er Lars Jacob Hiim (H), statssekretær ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Foredrag av astronaut, NASA-, FN- og EU-sjefer

Spaceport Norway har tre hovedtema som får hver sin dag på konferansen.

Søndag 18. juni er det offisiell åpning med konsert i konserthuset i Stavanger.

Mandagen er viet til teknologioverføring, samt tverrindustrielt samarbeid og nye partnerskap. Da blir det foredrag av blant andre Pete Worden, tidligere direktør for NASA Ames og i dag en av grunnleggerne av den nye romindustrien av småsatellitter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Soyeon Yi, Sør-Koreas astronaut, da hun var på romstasjonen i 2008. Foto: NASA</para></section>

Soyeon Yi, Sør-Koreas astronaut, da hun var på romstasjonen i 2008. Foto: NASA

Tirsdag er det satellittdata, men også kunstig intelligens, maskinlæring, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som står på programmet. Da skal blant annet Simonetta Di Pippo, direktør for FNs Kontor for romsaker (UNOOSA), holde foredrag.

Onsdag 21. juni handler om risikostyring og hvordan erfaring fra romfart og romindustri kan brukes i andre sektorer for å vurdere og styre risiko. Da blir det foredrag av blant annet den sørkoreanske astronauten Soyeon Yi som hadde en svært dramatisk tur ned fra den internasjonale romstasjonen i 2008.

Hun vil også holde en presentasjon om utdannelse og å jobbe med rommet som vil være åpen for skoleelever, studenter og publikum generelt.

Det blir foredrag av andre høytstående ledere fra EU og den europeiske romorganisasjonen ESA på Spaceport Norway. Du kan se hele listen her.

Deler ut Copernicus-pris på konferansen

Norsk Romsenter støtter Spaceport Norway og vil på konferansen dele ut Copernicus-prisen for beste norske kommersielle idé som tar i bruk data fra miljøovervåkingsprogrammet.

Det blir også pris til beste forslag til ny komponent for Satellittdata.no, det nye norske nettstedet for data fra Copernicus.

- Copernicus er allerede verdens største dataleverandør, med en forventet vekst i nedstrømstjenester på 13 prosent årlig ut dette tiåret, sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver innen jordobservasjon hos Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fjord og fjell i Rogaland med Stavanger oppe til venstre i bildet sett av Sentinel-2A 15. mars 2016. Foto: ESA/Copernicus</para></section>

Fjord og fjell i Rogaland med Stavanger oppe til venstre i bildet sett av Sentinel-2A 15. mars 2016. Foto: ESA/Copernicus

Han ser store muligheter i tverrindustrielle konferanser som Spaceport Norway og har merket seg at det er en mye større interesse for satellittdata nå enn for bare noen få år siden.

Nå gjelder det å utnytte all den høye kompetansen innen bruk av satellittdata som Norge har fra forskningssektoren for å oppnå ledende industriposisjoner internasjonalt.

- For det nytter ikke komme diltende etter på dette feltet om 5 til 10 år når hele verden har skjønt de store mulighetene som ligger i kommersiell bruk av Copernicus, avslutter Moldestad.

Kontakt

Ole Dokka - Direktør for Rocket Grace og utvikler av Spaceport Norway - 902 15 376 

Dag Anders Moldestad - Seniorrådgiver, jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 09