Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Jakten på liv i rommet, som blant annet NASA-samarbeidet NExSS skal gjøre, foregår med kunnskap om planeten jorda, de andre verdenene i solsystemet vårt, og lenger ut i galaksen. Grafikk: NASA
NASA

Tverrfaglig jakt på liv i rommet

NASA har satt sammen et tverrfaglig lag av forskere for å lete etter liv på planeter utenfor solsystemet.

Et tusentalls planeter utenfor solsystemet, såkalte exoplaneter, har blitt oppdaget. Men til nå har gode kandidater for liv vært få.

Derfor må letingen etter liv i rommet bli mer tverrfaglig. Det mener NASA, som har startet en ny storsatsing ved navn Nexus for Exoplanet System Science, eller NExSS.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Exoplaneten HD 189733b er blå, men der stopper likheten med jorda. Denne gassgiganten går så nær stjernen sin at det regner glass i 1000 graders varme i vinder på 7000 kilometer i timen. Illustrasjon: NASA/ESA/M. Kornmesser</para></section>

Exoplaneten HD 189733b er blå, men der stopper likheten med jorda. Denne gassgiganten går så nær stjernen sin at det regner glass i 1000 graders varme i vinder på 7000 kilometer i timen. Illustrasjon: NASA/ESA/M. Kornmesser

Det nye samarbeidet ledes av forskere fra NASAs egne institusjoner NASA Ames Research Center, NASA Exoplanet Science Institute ved California Institute of Technology og NASA Goddard Institute for Space Studies.

I tillegg er forskergrupper ved 10 amerikanske universiteter, blant annet fra Stanford, Yale, University of California, University of Washington med, samt SETI-instituttet, som har lyttet etter liv i rommet siden 1984.

En av gruppene skal også gjøre det mulig for publikum å bli med på jakten på liv i rommet ved å søke etter exoplaneter i NASAs eget dataarkiv.

Skal lære av hverandre

I det nye samarbeidet skal astrofysikere blant annet sørge for data om exoplaneter og stjernene de går rundt.

Planetforskere som kjenner de mange ulike planetene i solsystemet vårt godt skal analysere exoplaneter for å finne ut om de kan være passende for liv.

Forskere som studerer jorda skal også bidra i disse undersøkelsene med kunnskapen de har om den levende planeten vår og dens store systemer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Gaia kartlegger stjernene og ser etter solsystemer i Melkeveien. Illustrasjon: ESA</para></section>

Gaia kartlegger stjernene og ser etter solsystemer i Melkeveien. Illustrasjon: ESA

I tillegg skal solforskere undersøke hvordan exoplaneter påvirkes av og samspiller med sine stjerner for å se om aktuelle planeter kan ha liv.

- Planeter er store og kompliserte systemer som kan påvirkes av de andre planetene i solsystemet og stjernen de går rundt, sier Victoria Meadows, professor ved University of Washington og leder for Virtual Planetary Laboratory, som er en av gruppene i NExSS.

Derfor trengs det omtrent en hel landsby av forskere for å kunne modellere en planet.

- Vår forståelse av andre verdener vil øke ved at forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn kommer sammen og deler av kunnskap og teknikker, og det er mye vi kan lære av hverandre, sier Meadows.

Den beboelige sonen

Forskningen på exoplaneter er et relativt nytt felt. Siden NASAs romteleskop Kepler ble skutt opp for 6 år siden og den europeiske romorganisasjonen ESAs romteleskop Gaia ble skutt opp i 2013, har de og andre teleskoper oppdaget flere tusen nye exoplaneter.

Mye av forskningen på exoplaneter har fokusert på å finne planeter i den beboelige sonen, avstanden fra en stjerne der planeter kan ha flytende vann.

Men kanskje kan liv oppstå også utenfor den beboelige sonen. Selv om Jupiter og Saturn ligger langt utenfor den beboelige sonen i vårt solsystem, har noen av månene deres flytende væske, og kan dermed ha liv.

For eksempel har Titan, Saturns største måne, store innsjøer av flytende hydrokarboner. Europa, en av Jupiters største måner, har flytende vann under sitt skall av is.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Overflaten på Titan sett av Huygens i 2005. Foto: ESA/NASA</para></section>

Overflaten på Titan sett av Huygens i 2005. Foto: ESA/NASA

- Det er mulig at Titan kan ha liv, men det som er sikkert er at denne månen kan lære oss hvordan en verden med så lave temperaturer at alle kjemiske reaksjoner går sakte, som det kan ha vært på jorda før liv oppstod, og det kanskje er på exoplaneter med liknende tykke atmosfærer, likevel har komplekse organiske forbindelser, sier Hiroshi Imanaka, forsker ved SETI Instituttet og ekspert på atmosfærekjemi.

Ved å være en del av NExSS vil forskerne som jobber med Titan kunne bruke sin kunnskap til å undersøke liknende exoplaneter.

Også exoplaneters ulike atmosfærer og geologi, hvordan exoplaneter dannes og utvikles, og hvordan de lettere kan oppdages er blant emnene som NExSS skal forske på. 

Jakten på liv i rommet foregår først og fremst på Mars, med rovere og planer om å sende prøver derfra tilbake til jorda.

ESA skal undersøke både Jupiter og Saturns store måner nærmere med tanke på liv.

Jakten på exoplaneter fortsetter med teleskoper både på bakken og i rommet.