Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Jorda er omgitt av en sky av romsøppel som består av døde satellitter, gamle rakettmotorer, rester etter kollisjoner og andre deler. Grafikk: ESA
ESA/ID&Sense/ONiRiXEL

- Trenger 10 søppelryddinger hvert år

Skyen av romsøppel rundt jorda begynner å bli så stor at minst 10 døde satellitter må fjernes fra bane hvert år. Og vi må starte nå.

Det uttalte Holder Krag, sjefen for ESAs kontor for romsøppel, på den europeiske romorganisasjonens internasjonale konferanse for romsøppel tidligere i april.

Siden romalderen begynte i 1952 har det blitt gjort mer enn 5250 oppskytinger av satellitter, romsonder, og annen infrastruktur til rommet.

Men mange av de gamle og ikke lenger fungerende satellittene, rester etter rakettmotorer, biter etter kollisjoner og andre deler, befinner seg fortsatt i bane, nå som romsøppel.

Både satellitter, romsonder og den internasjonale romstasjonen må stadig vekk styre unna romsøppel.

Raskere enn en geværkule

I dag sporer romorganisasjonene mer enn 23 000 søppelobjekter som er store nok til å være en betydelig fare dagens rominfrastruktur.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/eYVsVRgiS0w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Skyen av romsøppel som omgir jorda inneholder også mer enn 750 000 deler på en centimeter eller mer, og cirka 166 millioner biter større enn 1 millimeter.

- Romsøppel har hastigheter mye høyere enn prosjektil på jorda og kan derfor skade eller ødelegge telekommunikasjons-, vær-, navigasjon-, eller miljøsatellitter og annen rominfrastruktur som moderne samfunn er svært avhengige av, sier Krag.

Kan gjøre oppskytinger umulig

Siden hver kollisjon med romsøppel danner enda romsøppel, frykter romorganisasjonene at det skal oppstå en kaskade av kollisjoner som til slutt danner så mye romsøppel at flere oppskytinger blir umulig.

I dag sendes døde satellitter og annen utrangert rominfrastruktur ned i atmosfæren for å brenne opp eller ut i fjerne baner. Men det er ikke alltid mulig å gjøre dette.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zT7typHkpVg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Og hva vil skje når flere og flere private aktører begynner å gjøre sine oppskytinger og plassere satellitter ut i bane?

Planlegger søppelrydding i rommet

På konferansen ble de mer enn 350 representantene fra romorganisasjoner, regjeringer, bedrifter, organisasjoner og andre enige om å øke den internasjonale innsatsen mot romsøppel.

Siden 2009 har ESA utviklet teknologi for å lage et europeisk nettverk for overvåking av infrastrukturen i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En satellitt treffes av romsøppel og danner enda mer romsøppel som igjen kan treffe annen rominfrastruktur Grafikk: ESA/ID&amp;Sense/ONiRiXEL</para></section>

En satellitt treffes av romsøppel og danner enda mer romsøppel som igjen kan treffe annen rominfrastruktur Grafikk: ESA/ID&Sense/ONiRiXEL

I programmet Clean Space Initiative utvikler romorganisasjonen teknologi som skal redusere dannelsen av mer romsøppel fra nye romprosjekter. Norge er med i dette arbeidet.

ESA holder også på å utvikle teknologi som skal fange inn, trekke ned eller på andre måter bli kvitt romsøppel som allerede er i bane.