Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Altadammen
Foto: rehro

To Copernicus-vinnere

Globesar og Nansensenteret har vunnet hver sin idékonkurranse for bruk av satellittdata fra Copernicus-programmet.

Norsk Romsenter og Abelia  utlyste i fjor en konkurranse som skulle stimulere til ny verdiskaping basert på Sentinel-satellittene i EUs store jordobservasjonsprogram Copernicus.

Tirsdag 18. oktober ble vinnerne premiert på Cutting Edge-konferansen i Oslo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Satellittdata viser svakheter ved den store dammen i Mosul: Foto: Globesar.</para></section>

Satellittdata viser svakheter ved den store dammen i Mosul: Foto: Globesar.

Globesar vant delkonkurranse 1 med en forretningsidé basert på å levere satellittbasert informasjon om endringer i vannstand for aktører innen kraftmarkedet. Dataene skal hentes fra satellitten Sentinel-1 og muligens Sentinel-2.

På verdensbasis er det et stort behov for å vite nøyaktig hvor store vannressursene er til enhver tid. Da kan aktørene i markedet ta bedre beslutninger med hensyn til produksjonsplanlegging, krafthandel og sikkerhet.

Siden Sentinel-1 gir regulære målinger over vannmagasiner i Norge og resten av verden, er det et stort potensial for en meget god og tidsriktig tjeneste med høy innovasjonsgrad.

Globesar mottar en premie på 50 000 kroner, støtte til ”proof of concept-studie” på inntil 350 000 kroner og bistand til kommersialisering av tjenesten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En dyp sprekk i isbremmen Nansen i Øst-Antarktis gjorde at isbremmen brakk av på tvers og kalvet to gigantiske isfjell 7. april 2016. Foto: ESA/C. Yakiwchuck</para></section>

En dyp sprekk i isbremmen Nansen i Øst-Antarktis gjorde at isbremmen brakk av på tvers og kalvet to gigantiske isfjell 7. april 2016. Foto: ESA/C. Yakiwchuck

Nansensenteret vant delkonkurranse 2 og mottar en premie på 50 000 kroner og støtte til et forprosjekt for ideen til en ”Scientific Platform as a Service” i det nasjonale senteret for satellittdata, Satellittdata.no.

Formålet er å stimulere til økt bruk av jordobservasjonsdata for forskning, og bidra til å redusere tiden forskere må bruke til å finne data, og bruke, utvikle og vedlikeholde forskjellige prosesserings- og analyseverktøy.

Tjenesten er tenkt å skulle gjøre satellitt- og in-situ-målinger mer tilgjengelig sammen med modellsimuleringer i en definert felles struktur. Dette vil legge til rette for utvikling av nye geofysiske algoritmer med basis i synergi mellom satellitter, in-situ-målinger og modellsimuleringer.

Kontakt:
Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver jordobservasjon, Norsk Romsenter
913 28 273/ 22 51 18 09