Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Fjord og fjell i Rogaland med Stavanger oppe til venstre i bildet sett av Sentinel-2A 15. mars 2016. Foto: ESA/Copernicus
ESA/Copernicus

Testet måling av havnivå over Norge

Å måle havnivå langs kystlinjer ved hjelp av satellitt er ikke lett. Derfor testet ESA teknikken over Norge.

Havnivå er en viktig indikator på klimaendringer, som økt temperatur, krympende iskapper og endringer i havsirkulasjon.

Det er langs kysten at konsekvensene av et høyere hav vil merkes aller mest. Derfor ønsker den europeiske romorganisasjonen ESA å kunne måle havnivå langs kystlinjer ved hjelp av satellitt.

Til nå har det vært vanskelig og satellitter har derfor målt havnivå lenger til havs.

En ny utfordring for issatellitten CryoSat

ESAs issatellitt CryoSat måler høyden og dermed tykkelsen på verdens ismasser, både til land og til havs. Dermed ser CryoSat godt forskjell mellom hav og land. Men hvordan vil satellitten klare seg over kystlinjer?

For skikkelig å teste CryoSats høydemålinger av havnivå langs kystlinjer, prøvde ESA ut satellitten over Norge.

Norges kyst er cirka 100 000 kilometer og verdens nest lengste.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>CryoSat måler polisens tykkelse. Grafikk: ESA</para></section>

CryoSat måler polisens tykkelse. Grafikk: ESA

Siden denne kystlinjen er full av øyer, bratte fjell og smale fjorder, vil de fleste satellitter her måle feil høyde med 10 centimeter eller mer.

Testet over Stavanger og Kabelvåg

Til nå har målinger av havnivå i Norge blitt gjort et titalls ganger i perioder på fem år nær 24 tidevannsstasjoner langs kysten og på Svalbard. CryoSat kan gjøre 7000 høydemålinger i det samme området.

ESA sammenliknet derfor målinger av havnivå gjort av CryoSat nær tidevannsstasjonen i Stavanger med målinger gjort fra bakken. Denne tidevannsstasjonen er omgitt av både flate områder, åser og fjell.

Her var CryoSats målinger innenfor en differanse på 7 centimeter fra målinger gjort fra bakken. Det er godt mindre enn de 10 til 15 centimeterne i forskjell som har blitt oppnådd ved høydemålinger av satellitt langs kystlinjer til nå.

CryoSat ble også testet over tidevannsstasjonen ved Kabelvåg i Lofoten. Her var differansen på bare 5,4 centimeter.

Lover godt for havsatellitten Sentinel-3A

Resultatene betyr at både CryoSat og den nye havsatellitten Sentinel-3A, som har liknende høydemåler som issatellitten, vil kunne brukes til å måle høyden på havet også langs kystlinjer.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/RuOIWx8IWsY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sentinel-3A skal overvåke ulike miljøfaktorer i havet, som havtemperatur, havfarge, havsirkulasjon, vindhastighet og bølgehøyde (se også video over). Flere norske etater vil bruke dataene fra Sentinel-3A.