Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Testing av EGNOS i Nord-Norge. Foto: Norsk Romsenter
Norsk Romsenter

Tester nytt satellittsystem for fly

Iris vil gjøre flyturen grønnere, billigere og raskere.

Iris er et nytt satellittkommunikasjonssystem for fly. Det gjør at fly kan kommunisere med bakkekontrollen, men uten å gjøre de travle radiofrekvensene for flytrafikk enda travlere.

Dermed kan pilotene oppdatere informasjonen om hvor de befinner seg på ruten sin til bakkekontrollen kontinuerlig, og slik holde den korteste og raskeste ruten, unngå å måtte vente i spiral over flyplasser, og få informasjon om forsinkelser.

På denne måten kan fly spare drivstoff og mengden CO2 som slippes ut, noe som igjen betyr at flyturen blir billigere og raskere for passasjerene.

Ikke minst kan det gjøre flyselskaper som tar i bruk Iris mer konkurransedyktige. Iris skal først lanseres i Europa, men antas å bli tatt i bruk over hele verden.

Testes i 9 europeiske land

Iris har blitt testet i luften tidligere av den europeiske romorganisasjonen ESA. Nå skal systemet prøves ut på kommersielle flygninger i Europa, etter hvert som flytrafikken tar seg opp igjen etter koronakrisen.

De nasjonale luftfartsetatene i Belgia, Frankrike, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Sveits og Storbritannia har sagt ja til å være med og prøve ut Iris.

Testene utføres av firmaet CGI i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA.

- ESA er svært stolt over å bidra til utviklingen av Iris og gjøre kommunikasjonen i lufta digital, noe vi håper vil lede til et grønnere miljø, en bedre opplevelse for passasjerene, og en mer konkurransedyktig europeisk økonomi, sier Antonio Garutti, leder for Kontoret for prosjekter innen telekommunikasjonssystemer ved ESA.

Satellittsystemer for fly i Norge

Iris utvikles av ESA, Inmarsat (International Maritime Satellite Organization), Europakommisjonen og et samarbeid mellom mer enn 50 industribedrifter over hele Europa.

Dette gjøres med støtte fra blant annet ESAs program for ny telekommunikasjon og applikasjoner, ARTES. Også norske bedrifter får støtte av ARTES gjennom Norsk Romsenter. Les mer om det her.

Den norske bedriften Indra Navia utvikler et nytt internasjonalt landingssystem for fly som vil gjøre innflygningene tryggere, raskere og grønnere. Les mer om det her.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Satellitter kan gjøre flyging både grønnere og billigere. Foto: ESA</para></section>

Satellitter kan gjøre flyging både grønnere og billigere. Foto: ESA

I Norge har satellittnavigasjonsystemet EGNOS gjort det lettere å fly i Norge

Inmarsat var blant de første til å tilby bredbånd for kommersielle flygninger i Europa, og er nå med på å utvikle Norges satellitt for bredbånd i Arktis.