Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
I romfartøyet Orion kan forsyninger og vanntanker beskytte astronautene mot kosmisk stråling. Foto: NASA
NASA

Ta dekning i forsyningene!

Her er noen måter vi kan beskytte romfarere mot kosmisk stråling.

Under Apollo-ferdene til månen unngikk romfarerne de verste utbruddene av kosmisk stråling. Men de merket den likevel som glimt i mørket når de lukket øynene sine.

På ferder til og fra månen, og lenger ut i rommet, kan romfarerne utsettes for betydelige mengder høyenergetisk stråling. Denne kommer fra sola, vår egen galakse, eller enda lenger ute i universet.

Siden NASA skal lande romfarere på månen i løpet av 2024, og bygge ny romstasjon i bane rundt vår naturlige satellitt, jobber de også med å finne ut hvordan de best kan beskytte romfarere mot kosmisk stråling.

Dette kan bli noe av det viktigste romorganisasjonene lærer på månen for romferder lenger ut i solsystemet, og det er blant annet derfor de nå drar tilbake til månen.

I romfartøy, romstasjon eller rombase

Kanskje vil romfarerne måtte ta dekning blant forsyningene, utstyret og tankene med vann som de har i romfartøyet eller på romstasjonen. For jo mer masse de har mellom seg og den kosmiske strålingen, jo bedre er det.

Spesielle vester kan gi ekstra beskyttelse for de organene som er mest følsomme for stråling, som blant annet nervesystemet, reproduksjonsorganene og fordøyelsessystemet.

På en romstasjon kan det være moduler som er tykkere enn de andre og som beskytter ekstra mot kosmisk stråling.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Solvinden, partikkelstrømmen fra sola, strekker seg langt utenfor solsystemet og reduserer den kosmiske strålingen fra universet. Illustrasjon: NASA</para></section>

Solvinden, partikkelstrømmen fra sola, strekker seg langt utenfor solsystemet og reduserer den kosmiske strålingen fra universet. Illustrasjon: NASA

Nede på månen kan romfarernes bomoduler dekkes av overflatemateriale, eller romfarerne kan søke tilflukt i lavatunneler.

Ifølge forskeren Tricia LaRose ved NTNU kan fremtidens romfarere måtte tas ut bakgrunn av hvor motstandsdyktige de er mot stråling.

Den viktige forskningen på sola

Kanskje det viktigste forsvaret mot kosmisk stråling er nøyaktige og tidlige varsler om utbrudd på sola.

Jordas magnetfelt beskytter oss på jorda mot slike utbrudd fra sola. Men romfarere, romstasjoner og romfartøy utenfor jordas magnetfelt, samt satellitter og annen teknologi i bane, kan skades.

Norske forskere er noen av verdens fremste når det gjelder forskningen på sola.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jordas magnetfelt beskytter mot kosmisk stråling fra galaksen og partikkelstormer fra sola. Illustrasjon: ESA/ATG medialab</para></section>

Jordas magnetfelt beskytter mot kosmisk stråling fra galaksen og partikkelstormer fra sola. Illustrasjon: ESA/ATG medialab

- Varsling av solstormer kalles romværvarsling og er viktig for å informere satellitteiere, kraftselskaper og romfarere slik at de kan unngå skader, sier Pål Brekke, seniorrådgiver innen romforskning ved Norsk Romsenter. 

- Sola har tidligere sendt ut så kraftige skurer med høyenergetiske partikler at astronauter på vei til månen eller Mars ville fått en potensielt dødelig strålingsdose. Derfor er det viktig å finne effektive måter å beskytte astronauter på under lange romferder, sier Brekke.

Kontakt

Pål Brekke - Seniorrådgiver, romforskning - Norsk Romsenter - 908 71 961